ARHIVA

Reatestarea profesională

Reatestarea profesională

Reatestarea în vederea reluării activităţii se aplică asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu au exercitat profesia efectiv, legal şi neîntrerupt pe o perioadă de cel puţin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie.

Etapele procesului de reatestare profesională sunt:
a. Depunerea dosarului de înscriere la reatestare;
b. Efectuarea stagiului practic;
c. Susținerea examenului teoretic.

Candidații care nu au profesat sau au o vechime în specialitate mai mică de trei ani pot efectua stagiul în 3 luni (8 ore pe zi) sau în șase luni (total 504 ore, repartizate inegal). Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali cu o vechime mai mare de 3 ani pot opta pentru stagiul cu durata de o lună (8 ore pe zi) sau de trei luni (total 160 de ore, repartizate inegal).

IMPORTANT!

Dosarul complet se depune inițial online, prin trimiterea documentelor scanate la adresa de email reatestare@oammr-iasi.ro pentru verificare (vă ajută aplicații precum DocScanCam ScannerTapScanner). Ulterior, documentele vor fi depuse, în format fizic, la sediul OAMGMAMR Iași

Documentele se depun și se ridică, pe bază de programare, în fiecare zi de vineri a săptămânii.

Documente necesare la dosarul de reatestare profesională:

a) CEREREA DE REATESTARE PROFESIONALĂ (format .PDF) – descarcă și completează documentul;

b) Copii după actele de studii de specialitate (școală postliceală, colegiu sau facultate);

c) Copia actului de identitate;

d) Certificatul de membru în original, după caz;

e) Dovada plăţii taxei pentru reatestarea competenţei profesionale. Taxa, în cuantum de 100 RON, poate fi achitată, prin depunere directă sau transfer online, în contul RO74BACX0000001219143000, deschis la UniCredit Bank Iaşi;

f) Certificat de sănătate fizică şi psihică;

g) Documente care să ateste vechimea în exercitarea profesiei, după caz.

h) Cazier judiciar.

i) Asigurare de malpraxis (pentru membrii care sunt suspendați la cerere din calitatea de membru);

j) Cerere de încetare a suspendării pentru membrii care sunt suspendați la cerere din calitatea de membru – vezi Întreruperea suspendării din calitatea de membru

Titularul își asumă întreaga responsabilitate privind autenticitatea documentelor trimise.

Stagiul de reatestare se efectuează într-o unitate sanitară (de stat sau privată) cu paturi, servicii de ambulanță județene, centre de recuperare, laboratoare, unități farmaceutice, DSP, autorizate conform legii, care pot asigura desfășurarea stagiului practic conform specialității candidatului.

Coordonatorul stagiului practic este directorul de îngrijiri/ asistentul șef de unitate, asistentul șef de secție sau alți asistenți care au expertiza necesară și sunt desemnați de către coordonatorul de stagiu din unitatea respectivă.

Stagiul practic se va desfășura sub îndrumarea unuia sau mai multor mentori, care vor evalua stagiul în baza fișelor de evaluare (a se vedea anexele). Validarea stagiului se va face de către coordonatorul de stagiu, conform anexei aferente (nr.13).

 Nota minimă de promovare a stagiului este 7. În caz de nepromovare a stagiului practic, se poate organiza un nou stagiu, durata acestuia urmând a fi stabilită de Comisia de reatestare a competenţei profesionale.

După finalizarea stagiului practic, candidatul va susţine o probă teoretică. Tematica şi bibliografia este stabilită de Comisia de Educație Profesională Continuă a O.A.M.G.M.A.M.R., în funcție de specialitate.

Proba constă într-un test-grilă cu 40 de întrebări. Nota minimă de promovare este 7. În urma promovării examenului, candidatul va primi certificatul de reatestare a competenţei profesionale, eliberat de filiala judeţeană OAMGMAMR.

În caz de nepromovare a testului-grilă, se poate organiza, la solicitarea candidatului, o altă sesiune de examen, în maxim 30 de zile.

În situația în care candidatul nu obţine punctaj minim de promovare a probei teoretice la două examene teoretice de reatestare succesive, mai poate solicita o singura reexaminare, cu achitarea unei taxe de de 50 % din taxa inițială de reatestare.

Documentele necesar a fi completate de către coordonatorul de stagiu (director de îngrijiri/ asistent șef de unitate) și îndrumător/ mentor (asistent șef de secție și/sau alt asistent desemnat) sunt pontajul, fișa de stagiu aferentă fiecărei specialități și fișa de validare a stagiului:

Pontaj

Fișă stagiu asistent medical generalist

Fișă stagiu asistent medical de igienă și sănătate publică

Fișă stagiu asistent medical radiologie

Fișă stagiu asistent medical laborator

Fișă stagiu asistent medical nutriție-dietetică

Fișă stagiu asistent medical farmacie

Fișă stagiu asistent medical obstetrică-ginecologie – moașe

Fișă stagiu asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare

Fișă stagiu asistent medical medico-social

Fișă validare stagiu

Metodologia de reatestare profesională a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali

Tematica și bibliografia pentru examen:

01. ASISTENT MEDICAL GENERALIST

02. ASISTENT MEDICAL OBSTETRICĂ GINECOLOGIE MOAȘĂ

03. ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE

04. ASISTENT MEDICAL LABORATOR

05. ASISTENT MEDICAL FARMACIE

06. ASISTENT MEDICAL IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ

07. ASISTENT MEDICAL DE BALNEOFIZIOTERAPIE

08. ASISTENT MEDICAL NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ

09. ASISTENT MEDICO SICIAL

10. ASISTENT MEDICAL STOMATOLOGIE ASISTENȚĂ DENTARĂ

11. ASISTENT MEDICAL IGIENIST DE CABINET STOMATOLOGIC

MATERIAL DE STUDIU

Vol. I – Tratat de îngrijiri medicale

Vol. II – Tratat de îngrijiri medicale

Vol. III – Tratat de îngrijiri medicale

Date de contact:
E-mail: reatestare@oammr-iasi.ro
Telefon: 0770702663 sau 0232240695 int. 14

COLECȚIA INFO NURSING

UTILE

CONTACT

OAMGMAMR Filiala Iași

Str. Morilor, nr. 22, Iași
Cod poștal: 700011
ROMÂNIA

TELEFON

0756087294

EMAIL

secretariat@oammr-iasi.ro