ARHIVA

Eliberarea duplicatelor

Duplicatele pentru certificatele de membru sau certificatele de participare la manifestări EMC sunt eliberate gratuit.

Documente necesare:

1. Cerere pentru eliberare duplicat adresată conducerii filialei (format .PDF);
2. Declarație scrisă a titularului, în care sunt cuprinse elemente necesare pentru identificarea actului și împrejurările în care a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parțial;
3. Copie de pe actul pierdut (dacă există);
4. Copia actului de identitate al titularului;
5. Dovada publicării, în Monitorul Oficial al României sau într-un cotidian de largă circulație, a anunțului de pierdere, furt, distrugere, deteriorare a documentului respectiv.

Documentele vor fi trimise, scanate, la secretariat@oammr-iasi.ro, după care urmează programarea în vederea depunerii actelor în format fizic.

Date de contact:
E-mail: secretariat@oammr-iasi.ro
Telefon: 0756087294 sau 0232240695

COLECȚIA INFO NURSING

UTILE

CONTACT

OAMGMAMR Filiala Iași

Str. Morilor, nr. 22, Iași
Cod poștal: 700011
ROMÂNIA

TELEFON

0756087294

EMAIL

secretariat@oammr-iasi.ro