ARHIVA

Obţinerea certificatului de membru

Pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de  asistent medical, posesorii titlurilor oficiale de calificare prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, trebuie să deţină Certificat de membru, eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Certificatul de membru este eliberat de OAMGMAMR prin filialele sale, la înscrierea asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în organizaţia profesională.

DE REȚINUT!
➢ CONTACT:
E-mail: inscriere@oammr-iasi.ro
Telefon: 0742487802
➢ Asistenții medicali care absolvă pentru prima dată o specialitate vor trimite documentele din lista de mai jos.
➢ Pentru cei deja înscriși în Ordin cu o specialitate inițială (farmacie, de exemplu) și au absolvit încă una (medicină generală), sunt necesare vechiul certificat de membru, copia legalizată a documentului de studii (adeverință sau diplomă) pentru noua specialitate și cartea de identitate, aflată în termen de valabilitate.
➢ Dosarele de înscriere în OAMGMAMR Iași vor fi depuse (inițial pe e-mail, ulterior în format fizic, pe baza programării primite de la OAMGMAMR) de persoanele care au domiciliul legal (carte de identitate sau viză de flotant) pe teritoriul judeţului Iaşi. Absolvenții cu domiciliul în alt județ pot fi înscriși dacă urmează să se angajeze sau să facă voluntariat, ca asistenți medicali, la instituții medicale de pe raza județului Iași. Instituțiile medicale vor confirma, prin adrese către OAMGMAMR Iași, că urmează să îi angajeze pe absolvenții respectivi ca asistenți medicali, precizând data la care aceștia vor începe activitatea. Puteți fi înscriși doar dacă îndepliniți aceste condiții.

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN OAMGMAMR:

1. Cererea de înscriere și Declarația pe proprie răspundere (format .PDF). Are anexată Notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform regulamentului UE 679/2016 și Jurământul profesional. După completarea cererii și declarației, bifați actele anexate, citiți Notificarea, iar în colțul stânga sus al paginii 3 treceți data și semnătura. Scanați toate paginile pentru dosarul de înscriere. Utilizați doar aceste formulare!

Exemplu de completare a formularelor de înscriere – asistent medical generalist licențiat, absolvent UMF (format .PDF)
Exemplu de completare a formularelor de înscriere – asistent medical generalist, absolvent de școală postliceală (format .PDF)
Exemplu de completare a formularelor de înscriere – asistent medical de farmacie (format .PDF)

2. Certificatul de cazier judiciar, în original.
Documentul poate fi obținut fizic GRATUIT, de la Poliţie, imediat ce este solicitat sau online gratuit prin www.ghiseul.ro

3. Certificatul de sănătate fizică şi psihică, în original.
Documentul poate fi obținut de la:

– Registratura Policlinicii 1 – Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon”;
– Ambulatoriul Spitalului CF Iași;
– Spitalul Municipal Pașcani;
– Spitalul CF Pașcani;
– Cabinete Medicale Grupate Primăverii Iași (fosta Policlinică nr. 2 – Industrială), Str. Primăverii nr.4.
– Clinici private.

Altă posibilitate este aducerea a două adeverințe diferite: de sănătate fizică (de la medicul de familie sau de medicină internă) și de sănătate psihică (de la un medic psihiatru).
Asigurați-vă că certificatul medical este numerotat, datat, parafat și semnat de directorul medical (cazul Ambulatoriului Integrat al Spitalului „Sf. Spiridon”) sau medicii coordonatori (celelalte ambulatorii). La fel și dacă alegeți să aduceți două adeverințe medicale separate.

4. Copia Asigurării de Răspundere Civilă Pentru Greşeli Profesionale.
Polița poate fi încheiată la orice firmă de asigurări, verificați ca pe document să fie corect menționate domeniul de activitate și specialitatea: asistent medical de farmacie; asistenți medical și moașe – unități cu paturi; asistenți medicali cabinete de medicină primară, ambulatorii, instituții fără paturi.

În acest moment, valorile minime asigurate sunt:
10.000 Euro – asistenţii medicali, moaşele care exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi (inclusiv asistenții din farmaciile de spital);
4.000 Euro – asistenţii medicali, moaşele care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare;
2.000 Euro – asistenţii de igienă şi sănătate publică, asistenţii de farmacie (circuit deschis).

5. Copia față-verso a diplomei de bacalaureat sau a diplomei de absolvire a liceului, fără bacalaureat.
Pentru cei care au absolvit studiile liceale în altă țară, este necesar și atestatul de echivalare a studiilor, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației.

6. Copia față-verso, legalizată la notariat, a documentului de studii (adeverință provizorie, certificat de calificare profesională sau diplomă de licență) care atestă formarea în profesia de asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical.
Adeverința este un document provizoriu, valabilă maxim un an de la data emiterii!
Pentru cei care au absolvit studiile postliceale sau universitare medicale în altă țară, este necesar și atestatul de echivalare a studiilor, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației.

7. Copia certificatului de reatestare profesională, dacă este cazul

8. Copia certificatului de naștere

9. Copia certificatului de căsătorie/divorţ, dacă a fost schimbat numele

10. Copia cărții de identitate

11. Copia chitanței taxei de înscriere (100 RON)
Taxa se achită – direct la bancă, prin virament bancar sau transfer online – în contul RO74BACX0000001219143000 (UniCredit Bank Iaşi), cu mențiunea „Taxă înscriere OAMGMAMR Iași”.

➢ Așezați documentele EXACT în ordinea de mai sus – reduceți timpul de procesare a dosarelor!
➢ Trimiteți dosarul electronic complet – scanat clar, un singur fișier PDF – la inscriere@oammr-iasi.ro pentru verificare. Dacă dosarul îndeplinește toate condițiile, veți primi e-mail pentru depunerea actelor în format fizic la sediul OAMGMAMR Iași, str. Morilor nr.22. Verificați inclusiv folderul SPAM!
➢ Dosarul incomplet duce la neînscrierea solicitantului în Filiala Iași, iar întreaga răspundere revine expeditorului.
➢ Pentru siguranța dumneavoastră, trimiteți dosarul de pe propria adresă de e-mail!
➢ Titularul își asumă întreaga responsabilitate privind autenticitatea documentelor trimise.

Alte informații

În funcție de numărul de solicitări, procesarea dosarelor poate dura până la 10 zile lucrătoare de la data trimiterii pe e-mail.

Certificatul de membru poate fi ridicat, pe bază de programare prin e-mail, de la sediul OAMGMAMR Iași.

Dacă sunteți deja înregistrat(ă) în altă filială a OAMGMAMR și aveți certificat de membru, nu trebuie să vă înscrieți din nou, ci doar să vă transferați – clic pe Transferul între filialele OAMGMAMR.

Dacă au trecut mai mult de 4 ani consecutivi de la data absolvirii și nu ați profesat ca asistent medical sau moașă, veți efectua stagiul de reatestare profesională, apoi vă puteți înscrie în Filială.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România înscrie membrii săi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.

COLECȚIA INFO NURSING

UTILE

CONTACT

OAMGMAMR Filiala Iași

Str. Morilor, nr. 22, Iași
Cod poștal: 700011
ROMÂNIA

TELEFON

0756087294

EMAIL

secretariat@oammr-iasi.ro