ARHIVA

Practica independentă a profesiei de asistent medical/moașă

Exercitarea independentă a profesiei – ultima oră

Au apărut modificări privind exercitarea independentă a profesiei.

Astfel, în vederea înregistrării la ANAF ca persoane fizice independente, asistenții medicali generaliști / moașele / asistenții medicali vor primi un aviz special, a hotărât, la 16 martie 2021, Consiliul Național al OAMGMAMR.

Hotărârea prevede că „pentru înregistrarea asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali la administrația financiară, în vederea dobândirii calității de persoană fizică independentă, certificatul de membru va fi însotit de un aviz pentru înregistrarea ca persoană fizică independentă, conform anexei nr.2.”

Asistenții medicali / moașele din județul Iași vor trimite pe e-mail, la juridic@oammr-iasi.ro și secretariat@oammr-iasi.ro (vezi anexa nr.3) și tot pe e-mail vor primi avizul.

„După obținerea Codului de înregistrare fiscală (CIF), pentru a exercita profesia în calitate de persoană fizică independentă, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali vor solicita OAMGMAMR eliberarea avizului anual”, mai precizează Hotărârea Consiliului Național.

Descarcă și completează Cererea de eliberare a avizului anual pentru autorizarea exercitării profesiei (format .PDF)

Avizul este eliberat „numai persoanelor care fac dovada încheierii unor contracte de prestări servicii cu unități sanitare/instituții autorizate conform legii, în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale, potrivit calificării profesionale dobândite”.

Documente atașate:

Hotărâre nr.4 / 16.03.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr.35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România însoțit de avizul anual (format .PDF)

Anexa 2 – aviz înregistrare PFI (format .PDF)

Anexa 3 – cerere eliberare aviz PFI (format .PDF)
Procedura înregistrării fiscale în vederea exercitării profesiei ca persoană fizică independentă – actualizare martie 2021 (format .PDF)

Date de contact:
E-mail: juridic@oammr-iasi.ro
Telefon: 0742133538 sau 0232240695/int. 15

COLECȚIA INFO NURSING

UTILE

CONTACT

OAMGMAMR Filiala Iași

Str. Morilor, nr. 22, Iași
Cod poștal: 700011
ROMÂNIA

TELEFON

0756087294

EMAIL

secretariat@oammr-iasi.ro