ARHIVA

Recunoașterea calificărilor

DESPRE

În conformitate cu Legea 278/2015, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în calitate de autoritate competentă, întocmeşte şi eliberează documentele (certificate etc.) necesare recunoaşterii în scop profesional a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în celelalte State Membre UE.

Începând cu 4 ianuarie 2016, dosarele pentru recunoaşterea în străinătate a studiilor din România se depun la filiala judeţeană/a Municipiului Bucureşti a OAMGMAMR, la care solicitantul este membru. Dacă solicitantul nu este membru OAMGMAMR, va depune dosarul la filiala pe a cărui rază teritorială domiciliază.

DOCUMENTELE NECESARE

Dosarele se pot depune personal la sediul Filialei Iaşi, în fiecare zi de marți a săptămânii, în baza programării anterioare pe e-mail la adresa: hr@oammr-iasi.ro. Titularul își asumă întreaga responsabilitate privind autenticitatea documentelor trimise.

Lista documentelor necesare la dosar pentru asistenții medicali generaliști, asistenții medicali de obstetrică-ginecologie/moașe și asistenții medicali din alte specialități cu/fără experiență profesională se regăsește în Anexa III(1-5) a Hotărârii 7/17.03.2016 a OAMGMAMR pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre ale Uniunii Europene, de statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană.

 

Titularul își asumă întreaga responsabilitate privind autenticitatea documentelor trimise.

Documentele de recunoaştere sunt eliberate de OAMGMAMR – organizația centrală și vor fi ridicate de solicitanţi, în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet, de la filiala OAMGMAMR la care aceştia au depus cererea.
Ridicarea se face personal sau prin împuternicit, prin procură notarială.

Date de contact:
E-mail: hr@oammr-iasi.ro
Telefon: 0757226602 sau 0232240695/int.14

Documente necesare:

Cerere de depunere a dosarului – descarcă și completează
Model de adeverinţă salariat – va fi completată de angajator respectând modelul ataşat.
Anexa III (1-5) a Hotărârii 7/17.03.2016 a OAMGMAMR

Consultă DIRECTIVA (UE) 2024/505 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 7 februarie 2024 de modificare a Directivei 2005/36/CE în ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale ale asistenților medicali generaliști formați în România

 

COLECȚIA INFO NURSING

UTILE

CONTACT

OAMGMAMR Filiala Iași

Str. Morilor, nr. 22, Iași
Cod poștal: 700011
ROMÂNIA

TELEFON

0756087294

EMAIL

secretariat@oammr-iasi.ro