ARHIVA

Politica de confidențialitate

PREZENTARE

Acest website „www.oammr-iasi.ro” este website-ul oficial al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – Filiala Iaşi (numit în continuare OAMGMAMR – Filiala Iaşi) şi este administrat de către OAMGMAMR Filiala Iaşi, cu sediul în Iaşi, Str. Morilor nr.22, cod poştal 700011, telefon 0232240695, e-mail secretariat@oammr-iasi.ro.

Vă înştiinţăm asupra tipului de informaţii pe care le colectăm de la utilizatorii/vizitatorii website-ului www.oammr-iasi.ro, precum şi la modul în care utilizăm aceste informaţii.

DEFINIŢII

GDPR– Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Operator de date cu caracter personal – acea persoană fizică sau juridică ce stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Date cu caracter personal – orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale).

INFORMAŢII COLECTATE PRIN INTERMEDIUL WEBSITE-ULUI ŞI SCOPUL COLECTĂRII

Informaţiile furnizate voluntar prin intermediul website-ului www.oammr-iasi.ro
Când utilizaţi formularele de pe site, când vă abonaţi la newsletter-ul nostru, când vă înscrieţi la cursuri online sau când contactaţi OAMGMAMR – Filiala Iaşi prin e-mail, ne comunicaţi şi ne daţi acces în mod voluntar la informaţii/ date personale. Informaţiile/datele respective pot să includă numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, data naşterii, adrese de corespondenţă/de domiciliu.

Aceste informaţii sunt păstrate în condiţii de securitate şi confidenţialitate în baza noastră de date. Nu dezvăluim, nu transferăm şi nu vindem informaţii către terţi.

Informaţii colectate automat
Când navigaţi pe website-ul nostru, este posibil să colectăm informaţii despre vizita dumneavoastră. Aceste informaţii pot să includă adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare şi alte informaţii despre modul în care aţi interacţionat cu website-ul www.oammr-iasi.ro. Putem colecta aceste informaţii prin folosirea cookie-urilor şi doar cu acceptul dumneavoastră.

DREPTURILE PERSOANELOR FIZICE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveţi următoarele drepturi:

Dreptul de retragere a consimţământului
În situaţia în care prelucrarea se bazează pe consimţământ, vă puteţi retrage consimţământul în orice moment, prin transmiterea unui e-mail pe adresa de email dpo@oammr-iasi.ro.

Dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere
De asemenea, beneficiaţi de dreptul de a vă adresa, cu o plângere, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro – precum şi de dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dreptul de acces
Aveti dreptul de a obţine din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, aveţi dreptul de acces la datele respective.

Dreptul la rectificare
Aveţi dreptul de a solicita OAMGMAMR – Filiala Iaşi rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, care vă privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveţi dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
În situaţiile în care
– datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor,
– s-a retras consimţământul şi nu există un alt temei legal pentru prelucrare
– vă opuneţi prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau
– datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveţi dreptul de a obţine ştergerea datelor care vă privesc.

Dreptul la restricţionarea prelucrării
Aveţi dreptul de a obţine, din partea OAMGMAMR – Filiala Iași, restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
– contestaţi exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;
– prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
– nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
– v-aţi opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Dreptul la portabilitatea datelor
Aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care ni le-aţi furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi aveţi dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:
– prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; şi
– prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Vă aducem la cunoştinţă următoarele:

OAMGMAMR – Filiala Iași nu transmite, nu vinde şi nu cedează terţilor datele dumneavoastră în scopuri de marketing. Datele care sunt transferate către terţi sunt folosite doar în scopurile menţionate mai sus.

Vă informăm că OAMGMAMR – Filiala Iași ia măsuri tehnice şi organizaţionale pentru a proteja datele dumneavoastră împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Adaptăm continuu măsurile noastre de securitate, în acord cu progresul şi dezvoltările tehnologice.

În privinţa datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimţământul. Odată cu accesarea website-ului www.oammr-iasi.ro şi acceptarea politicii de cookie-uri, vă daţi consimţământul asupra prelucrării.

În situaţia în care nu acceptaţi politica privind cookie-urile, acest lucru nu va afecta accesul dumneavoastră la website-ul www.oammr-iasi.ro şi la informaţiile prezentate pe acesta, dar poate să scadă eficienţa interacţiunii dumneavoastră pe website-ul nostru.

Pentru întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – Filiala Iaşi, la următoarea adresă: Iaşi, Str. Piaţa Unirii, nr. 5, scara A, parter, cod poştal 700056, telefon 0232-240695.

Datele de contact ale responsabilului pentru protecţia datelor al OAMGMAMR – Filiala Iaşi sunt următoarele:

E-mail: dpo@oammr-iasi.ro

COLECȚIA INFO NURSING

UTILE

CONTACT

OAMGMAMR Filiala Iași

Str. Morilor, nr. 22, Iași
Cod poștal: 700011
ROMÂNIA

TELEFON

0756087294

EMAIL

secretariat@oammr-iasi.ro