ARHIVA

Transferul între filialele OAMGMAMR

Transferul unui asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical de la o filială OAMGMAMR la alta se poate face, la cerere, într-una din următoarele situaţii:

– Schimbarea locului de muncă dintr-un judeţ în altul;
– Schimbarea domiciliului dintr-un judeţ în altul.

Transferul se realizează astfel:

1. La filiala OAMGMAMR la care asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical este înscris, dosarul va cuprinde:

– Cererea de transfer (format .PDF) – descarcă și completează formularul;
– Copia actului de identitate, conform cu originalul.

Soluţionarea cererii de transfer de către filiala OAMGMAMR se face în condiţiile achitării la zi a obligaţiilor profesionale ale acestuia. După aprobarea cererii de transfer, filiala OAMGMAMR va elibera acestuia o notă de transfer, o copie a dosarului depus la înscriere şi va efectua transferul datelor către filiala unde urmează a fi înscris.

2. La filiala OAMGMAMR la care asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical doreşte să se transfere, dosarul va cuprinde:

– Nota de transfer eliberată de filiala OAMGMAMR de la care se face transferul;
– Copia dosarului cuprinzând actele de înscriere, eliberată de filiala OAMGMAMR la care asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul este înscris.

După aprobarea cererii de transfer la noua filială, asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical va figura înscris cu același număr şi indicativ din Registrul unic care i-a fost acordat de prima filială.

E-mail: secretariat@oammr-iasi.ro
Telefon: 0756087294 sau 0232240695

COLECȚIA INFO NURSING

UTILE

CONTACT

OAMGMAMR Filiala Iași

Str. Morilor, nr. 22, Iași
Cod poștal: 700011
ROMÂNIA

TELEFON

0756087294

EMAIL

secretariat@oammr-iasi.ro