ARHIVA

Suspendarea din calitatea de membru

Membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România pot fi scutiți de la plata cotizației pe perioada suspendării calității de membru al organizației, inclusiv în cazul concediului de maternitate.

Pentru a fi scutiți de la plata cotizației, membrii organizației trebuie să solicite, în scris, suspendarea temporară din calitatea de membru al filialei județene de care aparțin, înainte ca suspendarea să intre în vigoare. Atenție: suspendarea nu operează retroactiv!

Dosarele de suspendare în format fizic vor fi aduse la sediul OAMGMAMR Iași și vor conține:

➢ Cererea datată şi semnată – descarcă și completează CEREREA DE SUSPENDARE (format .PDF). La completare, nu confundați seria și numărul certificatului de membru cu cele ale cărții de identitate / diplomei eliberate de școala postliceală!
➢ Certificatul de membru în original;
➢ Certificatele medicale prenatale, după caz;
➢ Decizia de la angajator privind suspendarea relaţiilor contractuale pe perioada respectivă;
➢ Cartea de identitate.

În cazul în care sunteți deja suspendat/ă și doriți prelungirea acesteia, completați și aduceți doar cererea de suspendare și cartea de identitate, scanate.

Vezi Exemplu de completare a cererii de suspendare din calitatea de membru OAMGMAMR Iași (datele personale sunt fictive) (format .PDF)

Suspendarea poate fi operată doar dacă sunteți la zi cu cotizația.

Dosarul incomplet nu este acceptat!

Pe durata suspendării, solicitantul:
➢ Nu are dreptul de a profesa pe teritoriul României;
➢ Nu are obligaţia de plată a cotizaţiei;
➢ Nu are obligația de realizare a creditelor EMC (dacă este angajat);

Aveți dreptul să reveniți oricând asupra deciziei de suspendare. Citiți aici despre Întreruperea suspendării din calitatea de membru.

Date de contact:
E-mail: suspendare@oammr-iasi.ro
Telefon: 0742487802

COLECȚIA INFO NURSING

UTILE

CONTACT

OAMGMAMR Filiala Iași

Str. Morilor, nr. 22, Iași
Cod poștal: 700011
ROMÂNIA

TELEFON

0756087294

EMAIL

secretariat@oammr-iasi.ro