ARHIVA

Selectie grup tinta – OAMGMAMR National

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), anunță lansarea selecției grupului țintă format din 960 de persoane din categoriile: asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, selectați din toate cele 8 regiuni de dezvoltare, care vor participa la sesiuni de formare în format fizic pe următoarele teme: Comunicarea interpersonală și comunicarea cu pacienții, lucrul în echipă și well-being, în cadrul proiectului ”Dezvoltarea abilităților personale și profesionale ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali prin programe de formare SOFT SKILLS.”

Selecția persoanelor care vor participa la activitățile proiectului se va realiza conform Metodologiei de selecție postată mai jos, în perioadele prevăzute în Anexa nr.3 la metodologie.

https://www.oamr.ro/selectia-grupului-tinta-al-proiectului-softskills/?fbclid=IwAR2XfoL2KqRobx6dq8fSACr4LLi2uQE60J_ZvA7z3QHZoTVr_293iZlTc0U

Filiala Iași vor fi selectați 10 participanți.
Perioada selectie grup țintă (prima serie, din care face parte Filiala Iași): 18.03.2024, ora 8.00 – 01.04.2024, ora 24.00

Cursurile se desfășoară la Iași.

Mentiuni: Formularul de înregistrare (Anexa 1) și Declarația pe propria răspundere (Anexa 2) pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului vor putea fi descărcate de pe site-ul www.oamr.ro;

Conform Metodologiei:

Criteriile de eligibilitate a participantului în procesul de selecție sunt
următoarele:
❖ Este asistent medical generalist, moașă sau asistent medical;
❖ Nu a primit sancțiuni disciplinare;
❖ Este de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor personale incluse în Formularul de înregistrare a grupului țintă și declarația pe propria răspundere – Anexele 1 și 2 la prezenta Metodologie;
❖ Este de acord să participe la activitățile din cadrul proiectului;
❖ Va avea disponibilitatea de a participa la activitățile din proiect pentru care a fost selectat, în conformitate cu datele de desfășurare ale acestora.

Documentele participantului necesare înscrierii în grupul țintă:
❖ Formularul de înregistrare a grupului țintă – completat corect și semnat (scanat) – Anexa 1 la Metodologie;
❖ Declarația pe propria răspundere privind disponibilitatea participării la activitatea din proiect – semnată și datată (scanat) Anexa 2 la Metodologie;
❖ Adeverință de la locul de muncă (care să ateste faptul că persoana este angajată ca asistent medical/moașă);
❖ Diplome de studii, inclusiv specializări și studii postuniversitare (scanat)
❖ C.I valabil (scanat)

Dosarele de înscriere se vor transmite exclusiv online la adresa de e-mail softskillsproiect@gmail.com

Dosarele de înscriere se vor transmite doar în perioadele de selecție prevăzute pentru fiecare serie, în Anexa nr. 3. În cazul în care dosarele de înscriere vor fi depuse în alte perioade decât cele prevăzute în Anexa nr. 3, acestea nu vor fi luate în considerare în
procesul de selecție a grupului țintă.

Detalii: https://www.oamr.ro/selectia-grupului-tinta-al-proiectului-softskills/?fbclid=IwAR2XfoL2KqRobx6dq8fSACr4LLi2uQE60J_ZvA7z3QHZoTVr_293iZlTc0U

Anexa-1_Formular-GT

Anexa-2_Declaratie-propria-raspundere

Anexa-3_Repartizare-grup-tinta_-an-1

Metodologia-selectie_Soft-skills

 

Distribuie articolul: