ARHIVA

Participarea la concursuri de angajare a membrilor supendați

Precizare pentru membrii care doresc să participe la concursul de angajare la Spitalul Clinic Județean de Urgențe ”SF.SPIRIDON” Iași și cărora li se solicită la dosar Certificatul de membru în original deși sunt suspendați din calitatea de membru:  membrii organizației care au solicitat suspendarea din calitatea de membru și se află încă în această situație, sunt în imposibilitatea de a prezenta la dosarul de înscriere la concurs a certificatului de membru în original, întrucât, conform Hotărârii  Consiliului Național nr. 29 din 4 decembrie 2017 pentru aprobarea Procedurii de suspendare şi de retragere a calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 3 ianuarie 2018, pe perioada suspendării, certificatul de membru și avizul pentru autorizarea exercitării profesiei se păstrează în original la cererea de suspendare.

Colegii care sunt în situația menționată mai sus pot invoca Hotărârea CN amintită și, de asemenea, pot prezenta în momentul depunerii dosarului adresa de clarificare pe care o postăm pe site.

Pentru toți membrii, indiferent dacă s-au suspendat sau nu din calitatea de membru, se eliberează adeverința de participare la concurs în care sunt menționate date cu privire la înregistrarea membrului, date de identificare ale certificatului de membru, respectiv seria și numărul certificatului de membru, precum și date privitoare la onorabilitatea și moralitatea profesională a solicitantului.

În cazul asistenților medicali care la data solicitării adeverinței de participare la concurs se află suspendați din calitatea de membru, se face mențiune cu privire la această situație în cuprinsul adeverinței de participare la concurs.

Adresă participarea suspendaților la concursuri de angajare

Distribuie articolul: