Instructiuni pentru candidatii la examenul de grad principal

Instructiuni pentru candidatii la examenul de grad principal

– Listele cu repartitia pe sălile de examen se vor publica pe site și la sediul Filialei în data de, 30 august 2021, ora 12. – Toți candidații sunt rugați să verifice corectitudinea numelui și a prenumelui cu care au fost înscriși în examen. Eventualele erori se pot sesiza pe email: secretariat@oammr-iasi.ro până pe data

– Listele cu repartitia pe sălile de examen se vor publica pe site și la sediul Filialei în data de, 30 august 2021, ora 12.

– Toți candidații sunt rugați să verifice corectitudinea numelui și a prenumelui cu care au fost înscriși în examen. Eventualele erori se pot sesiza pe email: secretariat@oammr-iasi.ro până pe data de 1 septembrie 2021, ora 9,00.

– Accesul în sălile de examen se va face pe baza buletinului de identitate, a cărții de identitate sau a cărții de identitate provizorie. Sunt acceptate și documentele de identitate al căror termen de valabilitate a expirat pe durata stării de alertă, conform prevederilor Legii nr.55/2020.

– Accesul în sălile de examen se va face în intervalul orar 8-9,30. Examenul începe la ora 10,00.

– Candidații sunt rugați să se prezinte cu Declarația pe propria răspundere, semnată de aceștia. Nu este acceptată semnarea prin semnătură electronică.

– La intrarea în sală se va măsura temperatura candidaților. Totodată, se va asigura dezinfecția mâinilor.

– Candidații sunt obligați la purtarea măștii faciale pe toată durata prezenței în sala de examen.

Nu se vor prezenta/nu vor fi primiți în examen candidații care se află în următoarele situații:

  • candidații cu febră (mai mare de 37,3 0 C) și/sau semne/simptome de infecție respiratorie (rinoree, strănut repetat, tuse, dificultăți în respirație – scurtarea respirației)
  • candidații confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu
  • candidații care sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de carantină la domiciliu /carantină instituționalizată.

Testul-grilă conţine 100 de întrebări şi se desfăşoară pe durata a două ore. Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns, din care un singur răspuns este corect. Fiecare răspuns corect este notat cu un punct.

Candidaţii care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor-grilă şi a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen.

Candidaţii care, din orice motiv, părăsesc sala în primele 30 de minute de la începerea probei predau şi testul-grilă.

Din momentul primirii testelor-grilă şi a grilelor de răspuns, candidaţii nu pot părăsi sala de examen decât după 30 de minute şi numai după predarea grilei de răspuns.

Pentru completarea datelor de identificare şi a grilelor de răspuns, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. In acest sens se vor pune la dispoziția candidaților pixuri cu mina albastră care vor fi folosite pentru completarea grilelor.

Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.

Este interzisă folosirea de către candidați a telefoanelor mobile sau a altor mijloace eletronice de comunicare pe durata examenului.

Candidații pot solicita o nouă grillă de răspuns pe parcursul examenului. Transcrierea grilei de răspuns se face fără depăşirea orei stabilite pentru finalizarea probei.

După expirarea timpului probei de examen, candidaţii predau responsabilului de sală, pe bază de semnătură, grilele de răspuns şi aşteaptă corectarea acestora.

Corectarea grilelor de răspuns se face de către responsabilul de sală în prezenţa candidatului şi a încă 2 candidaţi din sala respectivă.

Punctajul final al fiecărei grile de răspuns este egal cu suma întrebărilor cu răspuns corect. Punctajul maxim este de 100 de puncte, corespunzător notei 10.

Candidaţii pot contesta rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de la data afişării de către comisia locală de examen a rezultatelor obţinute la examenul de grad principal.

Contestaţiile se depun la Comisia locală de examen pe mail: secretariat@oammr-iasi.ro.

OAMGMAMR-IASI
ADMINISTRATOR
PROFILE