ARHIVA

Inscrierea la examenul de grad principal 2023

Informații privind înscrierea la examenul de grad principal, sesiunea 2023:
Dosarul de înscriere va cuprinde:
– cererea de înscriere, cu datele de contact (poate fi descărcată de aici)
– copia actului de identitate, valabil până la data susţinerii examenului;
– copia actului/actelor de schimbare a numelui, după caz;
– copia diplomei de absolvire/ licenţă sau echivalentă a şcolii postliceale sanitare/ liceului sanitar/ colegiului medical universitar/ facultăţii;
– copia atestatului de echivalare, după caz;
– copia adeverinţei de absolvire a cursurilor de specializare, programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, după caz;
– documente ce atestă experiența profesională în specialitate – original;
– documente ce atestă exercitarea legală a profesiei în alt stat în copie legalizată şi traducerea legalizată;
– dovada plăţii taxei de participare la examen – original;
Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.
Dosarele de înscriere se depun la sediul filialelor în termenul stabilit prin anunţul de examen.
Dosarele de înscriere se înregistrează la nivelul fiecărei filiale, iar numărul de înregistrare al dosarului va fi comunicat candidatului la înscriere. Listele care vor fi făcute publice vor asigura anonimizarea numelui şi a prenumelui candidaţilor, prin publicarea numărului de înregistrare al dosarului.

Distribuie articolul: