Gradul principal 2022 – recomandări

Gradul principal 2022 – recomandări

OAMGMAMR Iași face recomandări candidaților la examenul de grad principal. Recomandările Filialei cu privire la documentele ce atestă experienţa profesională în specialitate pentru examenul de grad principal sunt următoarele: – Adeverinţa, semnată şi ştampilată de reprezentantul angajatorului, trebuie să ateste experienţa profesională de minim 5 ani cumulată de concurent şi să conţină următoarele menţiuni: funcţia

OAMGMAMR Iași face recomandări candidaților la examenul de grad principal.

Recomandările Filialei cu privire la documentele ce atestă experienţa profesională în specialitate pentru examenul de grad principal sunt următoarele:

– Adeverinţa, semnată şi ştampilată de reprezentantul angajatorului, trebuie să ateste experienţa profesională de minim 5 ani cumulată de concurent şi să conţină următoarele menţiuni: funcţia şi specialitatea (de exemplu, asistent medical generalist sau asistent medical de farmacie etc.), durata de exercitare a profesiei şi tipul de normă de muncă (8 ore – normă întreagă sau 4 ore – jumătate de normă etc.). Se vor menţiona, de asemenea, perioadele de suspendare ale contractului individual de muncă, respectiv perioadele în care nu s-a exercitat profesia motivat de concediu pentru îngrijirea copilului, concediu fără salariu etc.

– La calculul experienței profesionale de minim 5 ani se vor lua în considerare și perioadele în care concurentul a profesat cu titlul de soră medicală/oficiant sanitar, dacă acesta și-a completat, ulterior, studiile în aceeași specialitate.

– Asistenţii medicali/moaşele care la data susţinerii examenului de grad principal exercită profesia în sector privat vor ataşa, pentru atestarea experienței profesionale, adeverinţă sau Raport per salariat din Revisal, semnat şi ştampilat de reprezentantul angajatorului.

– În situaţia în care angajatorul nu poate elibera adeverinţa, întrucât a intrat în procedură de lichidare, desfiinţare sau nu mai funcţionează, puteți solicita Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi eliberarea unui extras din Revisal. Vă recomandăm să solicitaţi din timp documentul de la ITM, deoarece este posibil ca acesta să NU se elibereze pe loc.

– Recomandăm ca între data emiterii adeverinței şi data ultimei zile de înscriere să nu fie mai mult de 30 de zile lucrătoare, cu excepţia extraselor din Revisal emise de ITM.

– Concurenţii care au promovat examenul pentru obţinerea specializării în radiologie, laborator, BFT şi nutriţie, trebuie să facă dovada încadrării, în condiţiile legii, pe o perioadă cumulată de minim 5 ani, în funcţia de asistent medical, în serviciile de radiologie-imagistică medicală, laborator, balneofizioterapie, nutriţie şi dietetică sau igienă şi sănătate publică, pentru înscrierea la examenul de grad principal.

– Candidaţii care au dobândit experienţă profesională în străinătate, fac dovada acestei experiențe prin copii simple şi traduceri legalizate ale documentelor emise de autoritatea competentă, documente din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei și înregistrarea în organismul profesional al statului în care s-a exercitat profesia.

– Concurenţii care au desfăşurat activităţi de voluntariat conform Legii nr.78/2014, fac dovada experienței profesionale prin contractul de voluntariat şi certificatul de voluntariat, documente emise de organizaţia gazdă. Legea 78/2014, care recunoaște voluntariatul ca experiență profesională, a intrat în vigoare începând cu data de 26 iulie 2014. Potrivit noilor prevederi legale, exercitarea profesiei în regim de voluntariat se va lua în calcul, la stabilirea experienţei profesionale, pe o perioadă de maxim 12 luni.

Constituie experiență profesională „exercitarea efectivă, în regim salarial/independent, a activităţilor profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă şi cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză” (certificat de membru, aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei etc.).

Text: Doina Tofănescu, consilier juridic OAMGMAMR Iași