Exercitarea independentă a profesiei – ultima oră

Exercitarea independentă a profesiei – ultima oră

Au apărut modificări privind exercitarea independentă a profesiei. Astfel, în vederea înregistrării la ANAF ca persoane fizice indepenedente, asistenții medicali generaliști / moașele / asistenții medicali vor primi un aviz special, a hotărât, astăzi, Consiliul Național al OAMGMAMR. Hotărârea, care urmează să fie publicată în Monitorul Oficial, prevede că „pentru înregistrarea asistenților medicali generaliști, moașelor

Au apărut modificări privind exercitarea independentă a profesiei.

Astfel, în vederea înregistrării la ANAF ca persoane fizice indepenedente, asistenții medicali generaliști / moașele / asistenții medicali vor primi un aviz special, a hotărât, astăzi, Consiliul Național al OAMGMAMR.

Hotărârea, care urmează să fie publicată în Monitorul Oficial, prevede că „pentru înregistrarea asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali la administrația financiară, în vederea dobândirii calității de persoană fizică independentă, certificatul de membru va fi însotit de un aviz pentru înregistrarea ca persoană fizică independentă, conform anexei nr.2.”

Asistenții medicali / moașele din județul Iași vor trimite pe e-mail – juridic@oammr-iasi.ro și secretariat@oammr-iasi.ro – cererea pentru eliberarea avizului (vezi anexa nr.3) și tot pe e-mail vor primi avizul.

„După obținerea Codului de înregistrare fiscală (CIF), pentru a exercita profesia în calitate de persoană fizică independentă, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali vor solicita OAMGMAMR eliberarea avizului anual”, mai precizează Hotărârea Consiliului Național.

Avizul este eliberat „numai persoanelor care fac dovada încheierii unor contracte de prestări servicii cu unități sanitare/instituții autorizate conform legii, în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale, potrivit calificării profesionale dobândite”.

Documente atașate:

Hotărâre nr.4 / 16.03.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr.35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România însoțit de avizul anual (format .PDF)

Anexa 2 (format .PDF)

Anexa 3 (format .PDF)

Procedura înregistrării fiscale în vederea exercitării profesiei ca persoană fizică independentă – actualizare martie 2021 (format .PDF)

Foto: MaximeUtopix / Pixabay