Examenul de grad principal 2022 – noutăți

Examenul de grad principal 2022 – noutăți

Astăzi încep înscrierile la examenul de grad principal 2022. Perioada de înscriere este 25 iulie – 8 august 2022. Înscrierile se fac de luni până vineri, între orele 10.00 și 15.00, la sediul OAMGMAMR Iași, strada Morilor 22. Publicăm, atașată, CEREREA DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL 2022 (format .PDF). Documentele necesare la dosarul

Astăzi încep înscrierile la examenul de grad principal 2022.

Perioada de înscriere este 25 iulie – 8 august 2022.

Înscrierile se fac de luni până vineri, între orele 10.00 și 15.00, la sediul OAMGMAMR Iași, strada Morilor 22.

Publicăm, atașată, CEREREA DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL 2022 (format .PDF).

Documentele necesare la dosarul de înscriere, AICI

Taxa de participare, în cuantum de 150 de lei, poate fi achitată numai în contul RO09BACX0000001219143006 deschis la UniCredit Bank, beneficiar OAMGMAMR Iași, cod fiscal 13398243, cu mențiunea „Sumă de participare examen grad principal – 2022”.

Este necesară o experiență profesională cumulată de 5 ani în specialitatea în care a fost obținut titlul de calificare, dobândită în condițiile legii până la data susținerii examenului.

Prin experienţă profesională se înţelege „exercitarea efectivă, în regim salarial/independent, a activităţilor profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă şi cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză” – citește Gradul principal 2022 – recomandări.

Exercitarea profesiei în regim de voluntariat se va lua în calcul la stabilirea experienţei profesionale prevăzute pe o perioadă de maxim 12 luni, dacă asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali au desfăşurat activitate pe baza unui contract de voluntariat încheiat conform legii, cu normă întreagă sau fracţie de normă, în domeniul titlului de calificare şi a studiilor absolvite, într-o unitate sanitară de profil autorizată, conform specializării şi cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege – citește Gradul principal 2022 – recomandări.

Dacă solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie, documentele emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză, documente din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat, precum şi o copie a traducerii autorizate a acestor documente.

Testul-grilă conţine 100 de întrebări şi se desfăşoară pe durata a trei ore.

Din momentul primirii testelor-grilă şi a grilelor de răspuns, candidaţii nu pot părăsi sala de examen decât după 60 de minute şi numai după predarea grilei de răspuns.

Grila de corectură se transmite comisiilor locale de examen după finalizarea probei.

Corectarea grilelor de răspuns se face de către responsabilul de sală, cu ajutorul grilei de corectură, în prezenţa a cel puţin doi candidaţi din sala respectivă.

Certificatele de grad principal se eliberează de către OAMGMAMR, în termen de 3 luni de la data validării rezultatelor examenului de grad principal.

Reamintim că la 1 septembrie 2022 susțin examenul asistenţii medicali generalişti, de pediatrie, ocrotire, surori medicale și oficianţi medicali.

A doua zi, 2 septembrie 2022, este programat examenul pentru asistenţi medicali din alte specializări decât asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali.

Tematica și bibliografia pentru examen, AICI

Membrii OAMGMAMR care se pregătesc pentru examenul de grad principal 2022 pot descărca, gratuit, „Tratatul de îngrijiri medicale pentru asistenți medicali generaliști”, inclus în bibliografie.