Examenul de grad principal 2021 – repartizarea candidaților

Examenul de grad principal 2021 – repartizarea candidaților

Examenul de grad principal 2021 intră în linie dreaptă. Lista cu repartizarea pe săli a candidaţilor la examenul de grad principal, sesiunea 2021, este publicată, începând cu ora 12.00, la sediul OAMGMAMR Iași. Candidații sunt rugați să verifice corectitudinea numelui și a prenumelui cu care au fost înscriși în examen. Eventualele erori se pot sesiza

Examenul de grad principal 2021 intră în linie dreaptă.

Lista cu repartizarea pe săli a candidaţilor la examenul de grad principal, sesiunea 2021, este publicată, începând cu ora 12.00, la sediul OAMGMAMR Iași.

Candidații sunt rugați să verifice corectitudinea numelui și a prenumelui cu care au fost înscriși în examen. Eventualele erori se pot sesiza la adresa de e-mail secretariat@oammr-iasi.ro, până la data de 1 septembrie 2021, ora 9,00.

Cei 442 de asistenți medicali generaliști susțin examenul, în ziua de 2 septembrie 2021, la Spitalul de Recuperare (Amfiteatru), Institutul de Psihiatrie Socola (Amfiteatru și Bibliotecă), Școala Postliceală F.E.G. (Amfiteatru C3 și Amfiteatru C7 – Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.10-11, sediu Casa Modei, etaj 3 și 7), și Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon” (Amfiteatru Ortopedie, Amfiteatru Cardiologie, Amfiteatru ORL, Amfiteatru Medicala III, Amfiteatru IGH).

Colegii de alte specialități (Balneofizioterapie, Farmacie, Laborator, Moașă, Radiologie-imagistică medicală, Stomatologie) sunt programați vineri, 3 septembrie 2021, în Amfiteatrul Institutului de Psihiatrie Socola.

Reamintim că accesul în sălile de examen se va face în intervalul orar 8,00 – 9,30. Examenul începe la ora 10,00 și durează două ore. Testul-grilă conţine 100 de întrebări. Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns, din care un singur răspuns este corect. Fiecare răspuns corect este notat cu un punct.

Pentru completarea datelor de identificare şi a grilelor de răspuns, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv. Este interzisă folosirea de către candidați a telefoanelor mobile sau a altor mijloace eletronice de comunicare pe durata examenului.

Candidaţii pot contesta rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de la data afişării de către comisia locală de examen a rezultatelor obţinute la examenul de grad principal. Contestaţiile se depun la Comisia locală de examen pe mail: secretariat@oammr-iasi.ro

Examenul de grad principal este organizat conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificările și completările ulterioare.

Foto: elements.envato.com