Examenul de grad principal 2019: repartizarea candidaților

Examenul de grad principal 2019: repartizarea candidaților

Examenul de grad principal 2019 intră în linie dreaptă. Publicăm lista cu repartizarea pe săli a candidaţilor la examenul de grad principal 2019. Cei 267 de asistenți medicali generaliști vor susține examenul la Institutul de Psihiatrie Socola (Amfiteatru și Bibliotecă), Spitalul Clinic de Recuperare (Amfiteatru) și sala de curs de la sediul OAMGMAMR Iași (str.

Examenul de grad principal 2019 intră în linie dreaptă.

Publicăm lista cu repartizarea pe săli a candidaţilor la examenul de grad principal 2019.

Cei 267 de asistenți medicali generaliști vor susține examenul la Institutul de Psihiatrie Socola (Amfiteatru și Bibliotecă), Spitalul Clinic de Recuperare (Amfiteatru) și sala de curs de la sediul OAMGMAMR Iași (str. Morilor nr.22).

Listele sunt afişate, de la ora 10.00, și la sediul Filialei.

Candidații au acces în sălile de susținere a testului-grilă între orele 8.30 și 8.45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli și afișate la intrare și a actului de identitate (B.I., C.I. sau pașaport), aflat în termen de valabilitate.

Testul-grilă conține 100 de întrebări și se desfășoară pe durata a două ore. Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns, din care un singur răspuns este corect. Fiecare răspuns corect este notat cu un punct.

Corectarea grilelor de răspuns se face cu ajutorul grilei de corectură. Răspunsurile necompletate pe grila de răspuns se taie cu roșu. Se suprapune grila de corectură cu grila de răspuns și se numără întrebările care au răspunsuri corecte. Punctajul maxim este de 100 de puncte, corespunzător notei 10.

Rezultatele finale se afișează la sediul filialei în 24 de ore de la încheierea probei de examen.

Candidații pot contesta rezultatul testului-grilă în 24 de ore de la data afișării de către comisia locală de examen. Contestațiile privind punctajul obținut la testul-grilă se soluționează de către comisia locală de examen, iar cele privind conținutul întrebărilor se soluționează de comisia centrală de examen, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere.

Asistenţii medicali de alte specializări sunt programați vineri, 25 octombrie 2019.

Consultă Repartizarea pe săli a candidaților la examenul de grad principal 2019, specializarea Asistență medicală generală (format .PDF)

Citește Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificările și completările ulterioare

Foto: abaforlawstudents.com