Examenul de grad principal 2019 – înscrieri

Examenul de grad principal 2019 – înscrieri

Asistenții medicali și moașele din România se pregătesc de examen. Astăzi încep înscrierile la examenul de grad principal. Înscrierile au loc între 1 și 15 octombrie 2019, la sediile filialelor județene ale OAMGMAMR de care aparțin candidații. Pentru susținerea examenului, este necesară dovada unei experiențe profesionale cumulate de minimum 5 ani în specialitatea în care

Asistenții medicali și moașele din România se pregătesc de examen.

Astăzi încep înscrierile la examenul de grad principal.

Înscrierile au loc între 1 și 15 octombrie 2019, la sediile filialelor județene ale OAMGMAMR de care aparțin candidații.

Pentru susținerea examenului, este necesară dovada unei experiențe profesionale cumulate de minimum 5 ani în specialitatea în care a fost obținut titlul de calificare, dobândită în condițiile legii până la data susținerii examenului. „Prin experiență profesională se înțelege exercitarea efectivă a activităților profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracții de normă și cu respectarea celorlalte condiții de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză”, prevede Metodologia.

Ministerul Sănătății nu a transmis, până acum, precizări privind eventuale derogări de la condiția de experiență profesională.

Concediul de creștere a copilului nu este considerat experiență profesională.

Asistenții medicali/moașele care au profesat în străinătate vor depune, în copie legalizată și traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.

Voluntariatul este luat în calcul numai în cazul în care contractul a fost înregistrat la OAMGMAMR, iar membrul respectiv a avut aviz pentru perioada de voluntariat și prezintă Certificatul de voluntariat emis de organizația-gazdă.

Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

Comisia locală de examen, în termen de 3 zile de la data finalizării înscrierilor, analizează actele depuse de candidați și stabilește pentru fiecare rezultatul „Admis“ sau „Respins“ și întocmește proces-verbal de selecție a dosarelor.

Lista candidaților declarați „Admis“ la înscriere se afișează la sediul filialei care a operat înscrierea. Candidații au dreptul să conteste rezultatul analizei dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afișării listei. Contestațiile nesoluționate de comisiile locale de examen se soluționează de comisia centrală de examen în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant.

Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984. Pe documentul de plată plătitorul va menționa „Suma de participare examen grad principal – 2019”.

Suma de participare la examen se restituie candidaților care au depus cerere de retragere a dosarului de participare până la data examenului, precum și celor cu dosare declarate respinse. Solicitarea de restituire se face, în termen de 30 de zile de la data încheierii examenului, la filiala la care candidatul a depus dosarul de înscriere.

Suma de participare la examen se restituie în termen de 30 de zile de la data solicitării.

Asistenții medicali generaliști susțin examenul în ziua de 24 octombrie 2019, iar colegii din celelalte specialități sunt programați la 25 octombrie.

Examenul de grad principal este organizat conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificările și completările ulterioare, a anunțat OAMGMAMR – organizația centrală.

Citește Gradul principal 2019 – documente necesare

Foto: Marius Asăndulesei / OAMGMAMR Iași

Acest website foloseste cookie-uri proprii, cat si cookie-uri adaugate de terti pentru a va furniza o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului dvs. Mai multe detalii, aici.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close