ARHIVA

EUcare4.0 – rezultate

COMUNICAT DE PRESĂ

Proiectul EUcare4.0, „Formare în domeniul sănătății mintale pentru a stimula transformarea digitală a sectorului sănătate în UE” a fost finalizat. Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului ERASMUS+, Proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației și formării profesionale (KA220-VET). Realizarea activităților și implementarea acestui proiect s-a desfășurat sub coordonarea Școlii de Inginerie Electrice din Franța (ECAM-EPMI), alături de cinci organizații din Spania, România și Estonia, în perioada 1.11.2021-1.11 2023.
Obiectivul principal al proiectului EUcare4.0 a fost acela de a sprijini transformarea digitală a asistenței medicale din UE, contribuind la dezvoltarea abilităților, competențelor și cunoștințelor digitale necesare în aplicarea și utilizarea eficientă a principiilor Sănătate 4.0 și a tehnologiilor de bază în sectorul sănătății mintale din UE.

Din grupul țintă principal al proiectului au făcut parte formatorii care oferă training-uri specialiștilor în sănătate mintală și care au acumulat/îmbunătățit cunoștințele și abilitățile legate de Sănătate4.0. Grupul țintă secundar a fost format din specialiști în sănătate mintală(psihiatri, asistenți medicali angajați în secții de psihiatrie, psihologi, asistenți sociali și consilieri)

Rezultatele obținute ca urmare a derulării proiectului includ:
– R1: Prezentarea Sănătății 4.0 specialiștilor din sectorul sănătății – publicație destinată profesorilor/formatorilor/mentorilor și specialiștilor în sănătate mintală, ce oferă cunoștințe relevante despre conceptul Sănătate 4.0 și tehnologiile de bază aplicabile în sectorul sănătății minale;
– R2: Curricula și materialele de training aferente formării în domeniul sănătății mintale. Materialul este structurat pe 10 module și oferă posibilitatea profesorilor/formatorilor/mentorilor să dobândească cunoștințe, competențe și abilități referitoare la industria 4.0 aplicată în domeniul sănătății mintale.
– R3: Spațiu e-learning EUcare4.0, care cuprinde materialele online ale formării în domeniul sănătății mintale, studii de caz relevante Sănătății 4.0, un ghid al trainerilor și o metodologie de evaluare și certificare a formării. Platforma care poate fi accesată pe aceasta pagină: https://extension.uc3m.es permite studenților să exerseze învățarea activă pe cont propriu prin intermediul conținutului multimedia, la final să obțină un certificat de participare ca urmare a promovării testelor de evaluare.
Activitățile de formare din cadrul acestui proiectului au constat în participarea la cursul de formare a formatorilor din luna mai 2023, desfășurat în Spania, la care au participat 10 persoane aparținând grupului țintă din țările partenere. Ulterior, a urmat testarea locală a platformei de e-learning în perioada iulie-octombrie 2023, unde 34 persoane au finalizat acest curs.
Evenimentul de multiplicare desfășurat în 15 septembrie 2023, la care au participat 82 persoane, a avut ca scop prezentarea rezultatelor proiectului membrilor organizației, formatorilor, reprezentanților în unități medicale și ai domeniului medical. Participanții au apreciat evenimentul ca fiind un succes și și-au exprimat intenția de a se implica în continuare în proiectele Filialei Iași.
Diseminarea rezultatelor proiectului s-a realizat prin intermediul evenimentelor organizate de Filiala Iași online și față în față, unde au participat în total 584 de membri ai organizației/elevi ai școlilor de profil/reprezentanți ai societății civile etc.
Stakeholderii (unități sanitare din Iași, organizații care se ocupă de pacienți, Filialele OAMGMAMR, alte organisme profesionale) au fost informați pe e-mail despre rezultatele proiectului – 368 mesaje .
Website-ul Filialei conține o pagină dedicată acestui proiect, unde sunt postate – pe pagina dedicată Eucare4.0 – 35 de știri privind activitățile realizate în cadrul proiectului.
Informații despre activitățile realizate și rezultatele obținute au fost distribuite și prin intermediul paginii de Facebook a Filalei Iași, unde au fost postate 21 de știri (6641 – cel mai mare impact) și prin intermediul revistei Filialei, Info Nursing, în nouă numere consecutive: 32/2021-40/2023.

Informații suplimentare privind rezultatele proiectului sunt disponibile pe site-ul proiectului: https://eucare40.eu, pe pagina dedicată proiectului de pe site-ul Filialei Iași: https://oammr-iasi.ro/proiecte-europene/eucare-4-0/ și pe pagina de FB: https://www.facebook.com/EUcare4.0 și
Data: 02.11.2023

Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusive a autorilor, iar Agenția Națională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conținutul informației.

Distribuie articolul: