Avizele de liberă practică 2022

Avizele de liberă practică 2022

Filiala Iași începe eliberarea avizelor de liberă practică pentru anul 2022. Avizele vor fi eliberate în perioada 01 octombrie – 31 decembrie 2021. Avizele vor fi eliberate „la data începerii activității profesionale sau în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul următor”. Asistenții medicali angajați în spitale se vor adresa reprezentanților Filialei din unitatea

Filiala Iași începe eliberarea avizelor de liberă practică pentru anul 2022.

Avizele vor fi eliberate în perioada 01 octombrie – 31 decembrie 2021.

Avizele vor fi eliberate „la data începerii activității profesionale sau în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul următor”.

Asistenții medicali angajați în spitale se vor adresa reprezentanților Filialei din unitatea angajatoare.

Asistenții medicali angajați la cabinete, laboratoare și farmacii vor transmite raportul per salariat si asigurarea de răspundere civilă pe e-mail, la adresa secretariat@oammr-iasi.ro.

Condițiile eliberării avizului sunt aceleași:

a) asigurare de raspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2022, cu respectarea sumei minime de asigurare prevăzută legal pentru locul de muncă: 10.000 de euro pentru unitățile cu paturi, indiferent de specialitate; 4.000 de euro pentru cele fără paturi (cabinete, clinici, laboratoare); 2.000 de euro pentru asistenții medicali din farmaciile cu circuit deschis, asistenții medicali de igienă și sănătate publică și asistenții medicali care profesează în institute/secții de medicină legală;

b) plata cotizației la zi;

c) realizarea numărului minim de credite de educație profesională continuă pe anul în curs (cursurile pot fi efectuate, gratuit, pe oamr.eu sau emc.oamr.ro).

Membrilor OAMGMAMR care, la data solicitării, nu îndeplinesc condițiile prevăzute și celor care solicită avizul după data de 31 decembrie 2021, eliberarea avizului anual se va face cu valabilitate doar de la data solicitării și a îndeplinirii tuturor cerințelor legale.

Răspunderea pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical, fără aviz anual, revine membrului OAMGMAMR în cauză și angajatorului.

Citește HOTĂRÂREA NR. 5/11.03.2020 privind eliberarea avizului anual (format .PDF)