ARHIVA

Atestat  de studii complementare la UMF Iași

Ministerul Sănătăţii şi UMF „GrigoreT.Popa” Iaşi organizează Programul de pregătire tip Atestat  de studii complementare  în vedere obţinerii competenţei „Supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale”.

Programul se va desfăşura în perioada 4 martie – 30 iunie 2024 și este adresat asistenţilor medicali cu drept de liberă practică, cu studii finalizate atât cu/sau fără examen de licenţă (studii postliceale), respectiv cu examen  de certificare a calificării profesionale.

Se pot înscrie în program și asistenți medicali din alte județe decât județul Iași.

 Asistenţii medicali care vor finaliza programul prin promovarea examenului naţional şi care vor dobândi competenţe de prevenire, supraveghere şi limitare a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale vor putea efectua activităţi în cadrul compartimentelor/serviciilor de profil din spitale sau alte unităţi medicale, acţiuni de coordonare, de training şi de participare în echipele de cercetare în domeniul programului.

Programul teoretic se va desfăşura on-line pe Platforma eLearning a UMF Iaşi iar programul de pregătire practică se va desfăşura prin prezenţă  fizică în sălile UMF, Laboratoare de microbiologie  şi  SPLIAAM-uri din spitalele universitare (3 zile/săptămână, după amiază după un program stabilit)

Coordonator al  programului: Prof univ.dr. Doina Azoicăi

Perioada de înscrieri: 19 februarie – 1 martie 2024 la Prorectorat Studii Postuniversitare UMF Iaşi Persona de contact : Secretar Oana Giorgiana Olăraşu:

oana-giorgiana.olarasu@umfiasi.ro / +40.232.301.873

NB: pregătirea  se va desfăşoara în limita de minimum 10 şi maximum 30 cursanţi înscrişi,  cu acordul titularului de curs şi al conducerii UMF Iaşi.

 Condiţii de înscriere: asistenţi medicali cu drept de liberă practică, cu studii finalizate, atât cu examen de Licenţă cât şi fără examen de Licenţă, respectiv cu examen  de certificare a calificării profesionale. Taxa: 300 Euro, în lei la valoarea cursului bancar.

Programul este aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 125/14.II.2024

Distribuie articolul: