Avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei este documentul care permite asistentului medical/moaşei să lucreze legal. Avizul se eliberează numai membrilor OAMGMAMR care sunt angajaţi în sistemul sanitar ca asistenţi medicali sau moaşe (voluntari sau cu contract de muncă).

Pentru primirea avizului, membrii Filialei trebuie să prezinte următoarele documente:

– poliţa de malpraxis valabilă pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a anului pentru care se eliberează avizul;

– raportul per salariat din Revisal*, datat şi ştampilat de angajator (pentru asistenţii medicali/moaşele cărora nu li se opreşte cotizaţia pe statul de plată);

– întrunirea celor 30 credite aferente anului anterior celui pentru care se eliberează avizul (numai pentru asistenții medicali angajați în sistemul sanitar).

Avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei se depune în original la angajator şi este valabil de la data emiterii şi până la sfârşitul anului pentru care a fost emis, cu condiţia să nu fi intervenit modificări în statutul profesional al solicitantului.

Pentru absolvenții cărora nu li s-a eliberat diploma de licență, adeverința de membru OAMGMAMR Iași ține loc atât de certificat de membru, cât și de aviz, dar nu mai mult de un an de la data absolvirii.

Programul Naţional de Educaţie Medicală Continuă, intrat în vigoare de la 1 mai 2014, prevede că „obligativitatea realizării creditelor se referă la perioada exercitării profesiei. Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a cumula creditele stabilite pentru un an calendaristic membrii OAMGMAMR care au profesat o perioadă mai mică de şase luni în anul calendaristic respectiv şi asistenţii medicali nevăzători”. De asemenea, precizează că „din totalul de credite necesar avizării anuale, cel puţin 1/2 trebuie să fie realizate prin cursuri”.

Potrivit Programului Naţional EMC, „asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al OAMGMAMR li se poate suspenda dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv, conform art.46 alin.4 din OUG 144/2008”.

De la 1 ianuarie 2019, asistenţii medicali/moaşele cu contract de voluntariat vor achita cotizaţia în cuantum de 10 lei pe lună.

E-mail:
secretariat@oammr-iasi.ro

Acest website foloseste cookie-uri proprii, cat si cookie-uri adaugate de terti pentru a va furniza o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului dvs. Mai multe detalii, aici.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close