Avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei este documentul care permite asistentului medical/moaşei să profeseze legal.

Avizul se eliberează numai membrilor OAMGMAMR care sunt angajaţi în sistemul sanitar ca asistenţi medicali sau moaşe – voluntari sau cu contract de muncă (Hotărârea 35/2015 din 4 decembrie 2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România însoţit de avizul anual).

Avizele se eliberează la începutul carierei profesionale sau în perioada 01 octombrie – 31 decembrie.

Asistenții medicali angajați în spitale se vor adresa reprezentanților OAMGMAMR Iași din unitatea angajatoare.

Asistenții medicali angajați la cabinete, laboratoare, farmacii, centre de vaccinare vor trimite, pe e-mail (secretariat@oammr-iasi.ro) raportul per salariat și asigurarea de răspundere civilă.

Pentru primirea avizului (membri OAMGMAMR deja angajați), sunt necesare următoarele documente:

– poliţa de malpraxis valabilă pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a anului pentru care se eliberează avizul;

– raportul per salariat din Revisal, datat şi ştampilat de angajator (pentru asistenţii medicali/moaşele cărora nu li se opreşte cotizaţia pe statul de plată);

– întrunirea celor 30 credite aferente anului anterior celui pentru care se eliberează avizul – numai pentru asistenții medicali angajați în sistemul sanitar, debutanții primesc avizul cu zero credite EMC.

Avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei se depune în original la angajator şi este valabil de la data emiterii şi până la sfârşitul anului pentru care a fost emis, cu condiţia să nu fi intervenit modificări în statutul profesional al solicitantului.

Pentru asistenții medicali care fac voluntariat, se eliberează avize pe perioada precizată în contracte – de exemplu, 8 aprilie – 28 octombrie.

Pentru absolvenții cărora nu li s-a eliberat diploma de licență, adeverința de membru OAMGMAMR Iași ține loc atât de certificat de membru, cât și de aviz, dar nu mai mult de un an de la data absolvirii.

„Obligativitatea realizării creditelor se referă la perioada exercitării profesiei. Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a cumula creditele stabilite pentru un an calendaristic membrii OAMGMAMR care au profesat o perioadă mai mică de şase luni în anul calendaristic respectiv şi asistenţii medicali nevăzători”, precizează Programul Naţional de Educaţie Medicală Continuă. De asemenea, „din totalul de credite necesar avizării anuale, cel puţin 1/2 trebuie să fie realizate prin cursuri”.

Potrivit Programului Naţional EMC, „asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al OAMGMAMR li se poate suspenda dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv, conform art.46 alin.4 din OUG 144/2008”.

De la 1 ianuarie 2019, cotizația pentru asistenţii medicali/moaşele cu contract de voluntariat este de 10 lei pe lună.

Pentru probleme privind cotizația, scrieți la contabilitate@oammr-iasi.ro

Citește
Hotărârea Nr. 35/2015 din 4 decembrie 2015privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România însoţit de avizul anual (format .PDF).