ROMA:. Standarde unice de educație pentru asistenții medicali din Europa

Federația Europeană a Organizațiilor de Reglementare în profesia de asistent medical (FEPI) a elaborat profilul sistemelor educaționale pentru asistenții medicali în Europa. Grupurile de lucru ale FEPI vor aduna, în prima fază, informații specifice de la organizațiile de reglementare din toată Europa, astfel încât să se cunoască situația exactă existentă în acest moment în profesie

Federația Europeană a Organizațiilor de Reglementare în profesia de asistent medical (FEPI) a elaborat profilul sistemelor educaționale pentru asistenții medicali în Europa.

Grupurile de lucru ale FEPI vor aduna, în prima fază, informații specifice de la organizațiile de reglementare din toată Europa, astfel încât să se cunoască situația exactă existentă în acest moment în profesie în toate țările europene. Ulterior, vor elabora documente prin care vor încerca să aducă la un numitor comun practica profesiei de asistent medical în spațiul european. De exemplu, vor fi elaborate seturi de standare pentru accesul în profesie, pentru accesul la educație, standarde comune de pregătire, principii etice comune în Europa de exercitare a profesiei etc. Toate aceste prevederi vor ține cont de documentele și Directivele UE referitoare în special la libera circulație a persoanelor, la dreptul de a profesa în orice țară a Europei, la dreptul de stabilire, la recunoașterea competențelor profesionale etc.

Se așteaptă ca prevederile și documentele elaborate de grupurile de lucru să fie aprobate de Adunarea Generală a FEPI, după care vor fi prezentate Comisiei Europene și Parlamentului European, sub forma unei inițiative legislative.

„Practic, FEPI – din care fac parte asistenți medicali din toate țările europene – vrea standarde unice de educație și același Cod de etică și deontologie profesională pentru asistenții medicali din toată Europa. Până acum, Grupul de lucru pe educație și training a elaborat profilul sistemului de educație al asistenților medicali din 14 state, între care și România. În ceea ce privește țara noastră, reprezentanții FEPI au spus că stăm foarte bine teoretic, dar am rămas în urmă la practică. Ca urmare, trebuie să facem eforturi pentru alinierea la Uniunea Europeană și din acest punct de vedere. Avem însă și puncte tari, iar unul dintre ele este Codul de etică și deontologie profesională. Acesta, alături de codul elaborat de colegii din Croația, este luat ca model pentru viitorul cod al asistentului medical european”, a precizat Liliana Iordache, președintele OAMMR.

Cu excepția Austriei, în restul statelor educația asistenților medicali se face la nivel academic, iar în puține situații, printre care și în România, există două forme de învățământ (universitar și preuniversitar).