Repartizarea pe săli a candidaților la examenul de grad principal 2022

Repartizarea pe săli a candidaților la examenul de grad principal 2022

Publicăm repartizarea, pe săli, a candidaților la examenul de grad principal, sesiunea 2022. Repartizare săli – candidați examenul de grad principal 2022 (format PDF). Accesul în sălile de examen se va face în intervalul orar 8,30-8,45. La intrarea în sală se va asigura triajul epidemiologic al candidaților și dezinfecția mâinilor cu dezinfectant. Candidații sunt obligați

Publicăm repartizarea, pe săli, a candidaților la examenul de grad principal, sesiunea 2022.

Repartizare săli – candidați examenul de grad principal 2022 (format PDF).

Accesul în sălile de examen se va face în intervalul orar 8,30-8,45.

La intrarea în sală se va asigura triajul epidemiologic al candidaților și dezinfecția mâinilor cu dezinfectant.

Candidații sunt obligați la purtarea măștii faciale pe toată durata prezenței în sala de examen.

La intrarea în sală candidații sunt obligați să prezinte Declarația pe propria răspundere, semnată și datată de aceștia. Nu este acceptată semnarea prin semnătură electronică. Declarația poate fi descărcată de pe site sau poate fi completată la fața locului.

Nu vor fi primiți în examen candidații care se află în următoarele situații:

a) candidații cu febră (mai mare de 37,3 C) și/sau semne/simptome de infecție respiratorie (rinoree, strănut repetat, tuse, dificultăți în respirație – scurtarea respirației);

b) candidații confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu;

c) candidații care sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de carantină la domiciliu/carantină instituționalizată.

Candidaților le este permis să își aducă propriile recipiente de apă.

Testul-grilă conţine 100 de întrebări şi se desfăşoară pe durata a 3 ore.

Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns, din care un singur răspuns este corect. Fiecare răspuns corect este notat cu un punct.

Candidaţii care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor-grilă şi a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen.

Pentru completarea datelor de identificare şi a grilelor de răspuns, candidaţii folosesc numai CERNEALĂ SAU PASTĂ DE CULOARE ALBASTRĂ. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.

Este interzisă folosirea de către candidați a telefoanelor mobile sau a altor mijloace electronice de comunicare pe durata examenului.

Candidații pot solicita o nouă grilă de răspuns pe durata desfășurării examenului, dar transcrierea grilei de răspuns se va face fără depăşirea orei stabilite pentru finalizarea probei.

Corectarea grilelor de răspuns se va face de către responsabilul de sală în prezenţa a cel puțin 2 candidaţi din sala respectivă.

Punctajul final al fiecărei grile de răspuns este egal cu suma întrebărilor cu răspuns corect. Punctajul minim este de 70 de puncte, corespunzător notei 7,00, iar maxim este de 100 de puncte, corespunzător notei 10,00.

Candidaţii pot contesta rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de la data afişării de către Comisia locală de examen a rezultatelor obţinute la examenul de grad principal. Contestaţiile se depun la Comisia locală de examen pe email: juridic@oammr-iasi.ro