DESPRE

În conformitate cu Legea 278/2015, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în calitate de autoritate competentă, întocmeşte şi eliberează documentele (certificate etc.) necesare recunoaşterii în scop profesional a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în celelalte State Membre UE.

Începând cu 4 ianuarie 2016, dosarele pentru recunoaşterea în străinătate a studiilor din România se depun la filiala judeţeană/a Municipiului Bucureşti a OAMGMAMR, la care solicitantul este membru. Dacă solicitantul nu este membru OAMGMAMR, va depune dosarul la filiala pe a cărui rază teritorială domiciliază.

DOCUMENTELE NECESARE

Dosarele se pot depune personal la sediul Filialei Iaşi, pe bază de programare prin e-mail

Documente necesare:

Pentru asistenţii medicali generalişti cu sau fără experienţă profesională (format .PDF);
Pentru asistenţii medicali de obstetrică-ginecologie/moaşă cu sau fără experienţă profesională (format .PDF);
Pentru asistenţii medicali ai altor specialităţi decât cele de mai sus cu experienţă profesională (format .PDF).

Cerere de depunere a dosarului – descarcă și completează
Model de adeverinţă salariat – va fi completată de angajator respectând modelul ataşat.

Taxa este de 100 de lei şi se poate achita în contul RO74BACX0000001219143000 deschis la UniCredit Bank Iaşi.

Documentele de recunoaştere sunt eliberate de OAMGMAMR – organizația centrală, iar în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet, vor fi ridicate de către solicitanţi de la filiala judeţeană a OAMGMAMR la care aceştia au depus cererea, personal sau de către un împuternicit, prin procură notarială.

E-mail: hr@oammr-iasi.ro
Telefon: 0232240695 interior 14