DESPRE

În conformitate cu Legea 278/2015, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în calitate de autoritate competentă, întocmeşte şi eliberează documentele (certificate etc.) necesare recunoaşterii în scop profesional a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în celelalte State Membre UE.
Începând cu data de 04.01.2016, cererile de eliberare a documentelor necesare recunoaşterii în scop profesional a titlurilor româneşti amintite, însoţite de documentele corespunzătoare, se depun la filiala judeţeană/a Municipiului Bucureşti a OAMGMAMR, la care solicitantul este membru. În cazul în care solicitantul nu a dobândit calitatea de membru al OAMGMAMR, cererea se depune la filiala OAMGMAMR pe a cărui rază teritorială domiciliază.
Documentele de recunoaştere vor fi întocmite la nivelul structurii de specialitate a OAMGMAMR Naţional, iar în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet, vor fi ridicate de către solicitanţi de la filiala judeţeană a OAMGMAMR la care aceştia au depus cererea, personal sau de către un împuternicit, prin procură notarială.

Taxa este de 100 de lei şi se poate achita într-unul din următoarele conturi: RO74BACX0000001219143000 (UniCredit Bank Iaşi).

DOCUMENTELE NECESARE

Dosarele se pot depune personal la sediul Filialei Iaşi, pe bază de programare, iar documentele necesare sunt:

Pentru asistenţii medicali generalişti cu sau fără experienţă profesională;Pentru asistenţii medicali de obstetrică-ginecologie/moaşă cu sau fără experienţă profesională;Pentru asistenţii medicali ai altor specialităţi decât cele de mai sus cu experienţă profesională;

Cererea de depunere a dosarului (descarcă fişierul ataşat)
Model de adeverinţă salariat – trebuie completată de angajator respectând modelul ataşat.