ARHIVA

Reatestarea profesională

Reatestarea profesională

Reatestarea profesională

Reatestarea în vederea reluării activităţii se aplică asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu au exercitat profesia efectiv, legal şi neîntrerupt pe o perioadă de cel puţin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie.

Etapele procesului de reatestare profesională sunt:
a. Depunerea dosarului de înscriere la reatestare;
b. Efectuarea stagiului practic;
c. Susținerea examenului teoretic.

Candidații care nu au profesat sau au o vechime în specialitate mai mică de trei ani pot efectua stagiul în 3 luni (opt ore pe zi) sau în șase luni (total 504 ore, repartizate inegal). Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali cu o vechime între 3 și 5 ani pot opta pentru stagiul cu durata de o lună (6 ore pe zi) sau de trei luni (total 126 de ore, repartizate inegal). Candidaţii cu vechime de peste 5 ani pot alege stagiul de reatestare profesională cu durata de o lună (4 ore pe zi) sau de trei luni (total 84 de ore, repartizate inegal).

IMPORTANT!

Dosarul complet se depune inițial online, prin trimiterea documentelor scanate la adresa de email reatestare@oammr-iasi.ro pentru verificare (vă ajută aplicații precum DocScanCam ScannerTapScanner). Ulterior, documentele vor fi depuse, în format fizic, la sediul OAMGMAMR Iași

Documentele se depun și se ridică, pe bază de programare, în fiecare zi de vineri a săptămânii.

Documente necesare la dosarul de reatestare profesională:

a) CEREREA DE REATESTARE PROFESIONALĂ (format .PDF) – descarcă și completează documentul;

b) Copii după actele de studii de specialitate (școală postliceală, colegiu sau facultate);

c) Copia actului de identitate;

d) Certificatul de membru în original, după caz;

e) Dovada plăţii taxei pentru reatestarea competenţei profesionale. Taxa, în cuantum de 100 RON, poate fi achitată, prin depunere directă sau transfer online, în contul RO74BACX0000001219143000, deschis la UniCredit Bank Iaşi;

f) Certificat de sănătate fizică şi psihică;

g) Documente care să ateste vechimea în exercitarea profesiei, după caz.

h) Cazier judiciar.

i) Asigurare de malpraxis (pentru membrii care sunt suspendați la cerere din calitatea de membru);

j) Cerere de încetare a suspendării pentru membrii care sunt suspendați la cerere din calitatea de membru – vezi Întreruperea suspendării din calitatea de membru

Titularul își asumă întreaga responsabilitate privind autenticitatea documentelor trimise.

Stagiul de reatestare se efectuează într-o unitate sanitară (de stat sau privată) cu paturi, sub îndrumarea directorului de îngrijiri sau a unui asistent şef de secţie. Nota minimă de promovare a stagiului este 7. În caz de nepromovare a stagiului practic, se poate organiza un nou stagiu, durata acesteia urmând a fi stabilită de Comisia de reatestare a competenţei profesionale. După finalizarea stagiului practic, candidatul va susţine o probă teoretică în termen de 60 de zile. Tematica şi bibliografia este cea de la examenul de grad principal. Proba constă într-un test-grilă cu 40 de întrebări. Nota minimă de promovare este 7. În urma promovării examenului, candidatul va primi certificatul de reatestare a competenţei profesionale, eliberat de filiala judeţeană OAMGMAMR.

În caz de nepromovare a testului-grilă, se poate organiza, la solicitarea candidatului, o altă sesiune de examen, în maxim 15 zile. În cazul în care candidatul nu obţine punctaj minim de promovare a stagiului practic sau a probei teoretice la două examene de reatestare succesive, candidatul poate solicita reatestarea competenţei profesionale după o perioadă de minimum 6 luni.

Documentele necesare a fi completate de către îndrumător/ mentor (asistent șef de secție și/sau director de îngrijiri) sunt pontajul și fișa de stagiu aferentă fiecărei specialități:

Pontaj

Fișă stagiu asistent medical generalist

Fișă stagiu asistent medical de igienă și sănătate publică

Fișă stagiu asistent medical radiologie

Fișă stagiu asistent medical laborator

Fișă stagiu asistent medical nutriție-dietetică

Fișă stagiu asistent medical farmacie

Fișă stagiu asistent medical obstetrică-ginecologie – moașe

Fișă stagiu asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare

Fișă stagiu asistent medical medico-social

Metodologia de reatestare profesională a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali – actualizare 4 Ianuarie 2022

Tematica și bibliografia pentru examen:

01. ASISTENT MEDICAL GENERALIST

02. ASISTENT MEDICAL OBSTETRICĂ GINECOLOGIE MOAȘĂ

03. ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE

04. ASISTENT MEDICAL LABORATOR

05. ASISTENT MEDICAL FARMACIE

06. ASISTENT MEDICAL IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ

07. ASISTENT MEDICAL DE BALNEOFIZIOTERAPIE

08. ASISTENT MEDICAL NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ

09. ASISTENT MEDICO SICIAL

10. ASISTENT MEDICAL STOMATOLOGIE ASISTENȚĂ DENTARĂ

11. ASISTENT MEDICAL IGIENIST DE CABINET STOMATOLOGIC

MATERIAL DE STUDIU

Vol. I – Tratat de îngrijiri medicale

Vol. II – Tratat de îngrijiri medicale

Vol. III – Tratat de îngrijiri medicale

Date de contact:
E-mail: reatestare@oammr-iasi.ro
Telefon: 0770702663 sau 0232240695 int. 14

COLECȚIA INFO NURSING

UTILE

CONTACT

OAMGMAMR Filiala Iași

Str. Morilor, nr. 22, Iași
Cod poștal: 700011
ROMÂNIA

TELEFON

0756087294

EMAIL

secretariat@oammr-iasi.ro