Program de formare pentru o implementare sustenabilă a schimbărilor din sistemul sanitar, la nivel clinic


Atenție!

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.