– 19 Septembrie 2016 –

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Iași anunță lansarea proiectului „Intervenții comune împotriva epuizării profesionale a asistenților medicali debutanți, studenților la asistență medicală și îngrijitorilor la domiciliu – JOBIS” finanțat în cadrul Programului ERASMUS+, Proiecte de parteneriat strategic în domeniul educației și formării profesionale.

Proiectul se va desfășura în parteneriat cu 3 facultăți de asistență medicală din Lituania, Polonia și Cipru și o organizație de îngrijiri la domiciliu din Italia, în perioada 1.09.2016 – 31.08.2018. Activitățile se derulează pe o perioadă de 24 luni, valoarea totală a proiectului fiind de 152642 euro, acoperită integral de Comisia Europeană prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Proiectul a fost inițiat ca răspuns la creșterea îngrijorătoare a nivelului epuizării profesionale în rândul personalului medical, situație semnalată de toate organismele de reglementare și supraveghere a profesiei la nivel european și internațional. Cauzele sunt diverse, de la expunerea la o serie de situații stresante la locul de muncă, până la condițiile sociale și economice, cum ar fi contactul cu persoane vulnerabile, cu boala și moartea, supraîncărcarea la locul de muncă, programul de lucru neregulat și în ture, solicitările fizice și psihice mari, tăierea salariilor, migrația, reformele și schimbările legislative numeroase.

Obiectivul proiectului este să atragă atenția – cadrelor medicale și persoanelor cu funcție de răspundere din sistemele sanitare din cele 5 țări partenere – asupra nevoii de diseminare a informațiilor și a bunelor practici pentru prevenirea și combaterea epuizării profesionale, cît și a necesității schimbărilor de atitudine. Soluția oferită prin proiect este elaborarea unui complex de acțiuni mixte de formare pentru prevenirea și combaterea epuizării profesionale adresată asistenților medicali debutanți, studenților la asistență medicală și îngrijitorilor la domiciliu, constând într-o analiză comparativă, o curiculă de formare, elaborarea de materiale pentru învățare în format clasic și TIC, o platformă interactivă de formare online, o rețea de formatori specializați și cursuri mixte de formare certificate VET pentru 200 asistenți medicali, 300 de studenți la asistență medicală și 40 de îngrijitori la domiciliu din cele 5 țări.

Proiectul va contribui substanțial la creșterea competențelor celor 3 grupuri țintă privind prevenirea și combaterea epuizării profesionale în cele 5 țări, cât și la nivel european, la creșterea gradului de conștientizare a factorilor de răspundere privind protejarea personalului din sănătate împotriva epuizării profesionale.

Mai multe detalii despre derularea proiectului puteți obține la numărul de telefon 0232/240695, prin e-mail la adresa secretar@oamr-iasi.ro, pe siteul organizației www.oamr-iasi.ro sau pe pagina de facebook: www.facebook.com/ordinulasistentilormedicali.iasi