– 7 Septembrie 2016 –

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Iași anunță lansarea proiectului „Mobilități de pregătire pentru o organizație puternică!” finanțat în cadrul Programului ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1 – Educația adulților.

Proiectul se va desfășura în perioada 1.09.2016 – 31.12.2017, având o durată de 16 luni și are o valoare totală de 21460 EUR, acoperită integral de Comisia Europeană prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

OAMGMAMR Filiala Iași este la începutul unei noi etape, o etapă de independență și responsabilitate totală, prin obținerea personalității juridice prin aprobarea Legii 278/noiembrie 2015. Noile drepturi și responsabilități presupun o echipă mai pregătită, mai eficientă, un management mai competitiv, o capacitate sporită de reprezentare și promovare în fața membrilor și a comunității, abilități de comunicare și relaționare îmbunătățite.

Proiectul „Mobilități de pregătire pentru o organizație puternică!” își propune acoperirea nevoii de know-how, de înaltă calitate și actualitate, de cunoștințe care să elimine deficitul acolo unde este cazul, de bune practici organizaționale, de inovație și creativitate din cadrul organizației.

Pe durata desfășurării proiectului, respectiv în perioada 1.09.2016 – 31.12.2017, sunt prevăzute 12 mobilități pentru personalul angajat al organizației și membrii Biroul Consiliului Județean. Aceștia vor participa la cursuri furnizate de organizații cu tradiție din Italia, Polonia și Slovenia. Toți participanții vor primi certificate de curs și documente de mobilitate Europass, iar la întoarcerea din mobilitate vor întocmi un raport de curs. De asemenea, vor participa la activitățile de diseminare prevăzute în proiect. Beneficiarii direcți ai proiectului vor fi selectați în cadrul unui proces intern de selecție transparent și echitabil.

Rezultatele proiectului vor consta în îmbunătățirea capacităților manageriale și de lidership ale membrilor Biroului Consiliului Județean al organizației prin participarea celor 5 membri la cursuri de management și leadership; armonizarea comunicării, accesibilizarea informării și eficientizarea mediatizării organizației în rândul membrilor săi, a partenerilor, a comunității prin sporirea competențelor de comunicare și marketing management a 3 membri ai personalului; sporirea șanselor organizației de a depune proiecte europene eligibile și de a se adresa nevoilor de consultanță și de training în antreprenoriat prin dobândirea de către 4 angajați ai organizației de competențe internaționale de ultimă oră în aceste domenii.

Impactul proiectului se va reflecta în creșterea capacității organizaționale, într-un management și o reprezentare mai performante, în creșterea calității serviciilor furnizate membrilor săi, într-o mai bună comunicare cu asistenții medicali, moașele și partenerii organizaționali și o mai bună vizibilitate a filialei pe plan local, național și internațional.

Mai multe detalii despre derularea proiectului puteți obține la numărul de telefon 0232/240695, prin e-mail la adresa secretar@oamr-iasi.ro, pe siteul organizației www.oamr-iasi.ro sau pe pagina de facebook: www.facebook.com/ordinulasistentilormedicali.iasi.