Pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de  asistent medical, posesorii titlurilor oficiale de calificare prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, trebuie să deţină Certificat de membru, eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Certificatul de membru este eliberat de OAMGMAMR prin filialele sale, în momentul înscrierii asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în organizaţia profesională.

IMPORTANT!

– Dosarele pot fi depuse de persoanele care au domiciliul legal (carte de identitate sau viză de flotant) pe teritoriul judeţului Iaşi. Se pot înscrie, de asemenea, abolvenții cu domiciliul în alt județ, care urmează șă se angajeze, ca asistenți medicali, la instituții medicale de pe raza județului Iași. În al doilea caz, instituția medicală va confirma, printr-o adresă către OAMGMAMR Iași, că urmează să îl angajeze pe absolventul respectiv, precizând data la care acesta va începe activitatea;

– Dosarele de înscriere pot fi depuse, în format tipărit, la sediul OAMGMAMR Iași, str. Morilor nr.22, în fiecare zi de miercuri, pe bază de programare prin e-mail inscriere@oammr-iasi.ro.

– Înainte de depunerea dosarului de înscriere în format fizic, trimiteți dosarul complet, pe e-mail, pentru verificare. Un singur fișier, scanat clar, în format PDF. Puneți în dosar doar documentele solicitate.

– Așezați documentele în ordinea de pe listă, contribuiți la procesarea rapidă a dosarelor;

– Pentru siguranța dumneavoastră, trimiteți dosarul de pe propria adresă de e-mail. În ziua programată pentru ridicarea certificatului de membru, aduceți dosarul complet, în format fizic.

Documentele necesare înscrierii în OAMGMAMR:

1. Cererea de înscriere și Declarația pe proprie răspundere (descarcă și completează formularele – 2 pagini, format .PDF)

Modele de completare a cererii de înscriere și a declarației pe proprie răspundere pentru:

Asistent medical generalist, absolvent de școală postliceală
Asistent medical generalist licențiat, absolvent al Facultății de Medicină
Asistent medical de farmacie, absolvent de școală postliceală

2. Certificatul de cazier judiciar, în original – vezi programul Poliţiei Municipiului Iaşi și Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Iaşi;

3. Certificatul de sănătate fizică şi psihică, în original. Documentul poate fi obținut de la:

– Registratura Policlinicii 1 – Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon”;
– Ambulatoriul Spitalului CF Iași;
– Spitalul Municipal Pașcani;
– Spitalul CF Pașcani.
Altă posibilitate este aducerea a două certificate diferite: unul de sănătate fizică (de la medicul de familie sau de medicină internă) și altul de sănătate psihică (de la un cabinet de specialitate). Nu puneți în dosar avizul psihologic în locul certificatului de sănătate psihică.

4. Copia Asigurării de Răspundere Civilă Pentru Greşeli Profesionale. Polița poate fi încheiată la orice firmă de asigurări. Valorile minime asigurate sunt: 10.000 Euro (asistenţii medicali, moaşele care profesează în unităţi sanitare cu paturi); 4000 Euro (asistenţii medicali, moaşele care profesează în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare); 2000 Euro (asistenţii de farmacie, asistenţi de igienă şi sănătate publică)

5. Copia față-verso a diplomei de bacalaureat sau a diplomei de absolvire a liceului, fără bacalaureat

6. Copia față-verso, legalizată, cu ștampila albastră a notariatului, a documentului de studii (adeverință provizorie, certificat sau diplomă de licență) care atestă formarea în profesia de asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical.

7. Copia certificatului de reatestare profesională, dacă este cazul

8. Copia certificatului de naștere

9. Copia certificatului de căsătorie / divorţ, dacă a fost schimbat numele

10. Copia cărții de identitate

11. Copia chitanței taxei de înscriere (100 RON).
Taxa poate fi achitată în contul RO74BACX0000001219143000 (UniCredit Bank Iaşi), cu mențiunea „Taxă înscriere OAMGMAMR Iași”.

Contact:
E-mail: inscriere@oammr-iasi.ro
Mobil: 0742497802

ATENȚIE!

Adresa de e-mail inscriere@oammr-iasi.ro este dedicată strict înscrierii noilor membri în OAMGMAMR Iași. Pentru alte probleme, utilizați adresele de e-mail afișate la pagina de Contact a site-ului.

Din cauza numărului mare de solicitări, procesarea dosarelor poate dura până la 10 zile lucrătoare de la data depunerii online.

Certificatul de membru poate fi ridicat, pe bază de programare prin e-mail, de la sediul OAMGMAMR Iași.

Dacă sunteți deja înregistrat(ă) în altă filială a OAMGMAMR și aveți certificat de membru, nu trebuie să vă înscrieți din nou, ci doar să vă transferați – clic pe Transferul între filialele OAMGMAMR.

În cazul în care au trecut mai mult de 4 ani consecutivi de la data absolvirii și nu ați profesat ca asistent medical sau moașă, va trebui să efectuați mai întâi stagiul de reatestare profesională, apoi vă puteți înscrie în Filială.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România înscrie membrii săi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.