IAŞI:. ULTIMA ORĂ! Lista finală a candidaţilor la examenul de grad principal 2013 – UPDATE

UPDATE: Comisia centrală de examen de grad principal a revenit asupra deciziei iniţiale de respingere a contestaţiei formulate de candidatul Dobridoreanu Daniel-Adrian şi a hotărât admiterea acesteia. În consecinţă, candidatul va susţine examenul în specialitatea medicină generală. În acest moment, numărul total al candidaţilor este de 651, dintre care 598 asistenţi medicali generalişti, iar 53

UPDATE: Comisia centrală de examen de grad principal a revenit asupra deciziei iniţiale de respingere a contestaţiei formulate de candidatul Dobridoreanu Daniel-Adrian şi a hotărât admiterea acesteia. În consecinţă, candidatul va susţine examenul în specialitatea medicină generală.

În acest moment, numărul total al candidaţilor este de 651, dintre care 598 asistenţi medicali generalişti, iar 53 alte specialităţi.

============================
Comisia centrală de examen de grad principal a respins, astăzi, două contestaţii.

În urma analizării dosarelor de contestaţie ale candidaţilor Bânţu Cristina şi Dobridoreanu Daniel-Adrian, comisia a decis respingerea acestora, deoarece candidaţii nu îndeplinesc condiţia de vechime în specialitatea din diplomă, conform Normelor de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal 2013 (art. 13 litera b).

Tot astăzi, Comisia centrală de examen de grad principal a decis admiterea contestaţiei formulate de candidata Butnaru Irina, care va susţine examenul în specialitatea medicină generală.

Ca urmare a deciziilor Comisiei centrale de examen, numărul final al candidaţilor la examenul de grad principal este de 650.

Descarcă documentele ataşate:
Grad principal 2013 – lista finală a candidaţilor ADMIŞI
Grad principal 2013 – lista finală a candidaţilor RESPINŞI