IAŞI:. Tematica examenului de grad principal pentru asistenții medicali – publicată pe Internet

Examenul de grad principal pentru asistenții medicali are loc, în acest an, mai devreme. Ministerul Sănătății a stabilit ca examenul să se desfășoare între 30 septembrie și 1 octombrie. Asistenții medicali generaliști vor susține examenul pe 30 septembrie. Pe 1 octombrie este programat examenul de grad principal pentru asistenții din celelalte specialități. Pentru asistenții medicali

Examenul de grad principal pentru asistenții medicali are loc, în acest an, mai devreme.

Ministerul Sănătății a stabilit ca examenul să se desfășoare între 30 septembrie și 1 octombrie. Asistenții medicali generaliști vor susține examenul pe 30 septembrie. Pe 1 octombrie este programat examenul de grad principal pentru asistenții din celelalte specialități. Pentru asistenții medicali specialitatea balneofizioterapie-masaj și surori medicale/oficianți medicali, deficienți vizuali se va organiza o sesiune specială.

Ordinul Asistenților Medicali a început pregătirile pentru ca examenul să decurgă în condiții cât mai bune. Orice asistent medical ieșean interesat de susținerea acestui examen poate găsi și studia tematica de examinare pe pagina de Internet a OAM Iaşi, secţiunea „Concursuri medicale”.

„Comisiile de specialitate lucrează deja la subiectele de examen și sperăm să nu avem probleme deosebite. Gradul principal reprezintă, pe lângă compensarea financiară, și o recunoaștere profesională care poate ajuta la accederea într-o funcție mai înaltă, precum cea de asistent-șef. De asemenea, poate participa în comisii la diferite examene”, a declarat Liliana Iordache, președintele OAMR.

Principala condiție pentru ca un asistent medical să poată susține examenul de grad este o vechime de cinci ani în specialitate, împliniți până la 31 decembrie 2004. La calculul vechimii în specialitate nu se ia în considerare perioada de concediu pentru îngrijirea copilului până la 2 ani.

Înscrierile se fac în perioada 6 – 15 septembrie, la sediile Direcțiilor de Sănătate Publică, Compartimentul Managementul Îngrijirilor de Sănătate și Comunitare. Taxa de participare la examenul de grad este de 720 de mii de lei.

Testul de evaluare va cuprinde 100 de întrebări, din care 40% cu un singur răspuns corect și 60% cu două răspunsuri corecte. Nota minimă de promovare este 7.00. Odată promovat acest examen, salariul asistentului medical se poate suplimenta cu până la 700 de mii de lei.

În județul Iași lucrează circa 5.000 de asistenți medicali.