IAȘI:. Stagii la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor

Tinerii asistenții medicali ieșeni, absolvenți de studii superioare, au ocazia să se perfecționeze în străinătate. Ei își pot depune candidatura pentru a urma stagii la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor – agenție a Uniunii Europene cu sediul în Suedia – care urmărește întărirea posibilităților de apărare ale Europei împotriva bolilor infecțioase. Programul se

Tinerii asistenții medicali ieșeni, absolvenți de studii superioare, au ocazia să se perfecționeze în străinătate.

Ei își pot depune candidatura pentru a urma stagii la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor – agenție a Uniunii Europene cu sediul în Suedia – care urmărește întărirea posibilităților de apărare ale Europei împotriva bolilor infecțioase. Programul se adresează candidaților din domeniile: boli clinice infecțioase, microbiologie, sănătate publică, epidemiologie, statistică și/sau boli infecțioase, științe sociale, informatică medicală, comunicare științifică și/sau în caz de risc, cât și din alte domenii învecinate.

Candidații trebuie să fie cetățeni ai statelor membre UE, ai țărilor candidate sau ai Islandei, Liechtenstein-ului sau Norvegiei. Ei trebuie să își fi terminat primul ciclu al studiilor superioare (studii de licență) și să fi obținut diploma sau echivalentul acesteia, până la termenul limită de candidatură. O altă condiție este cunoașterea a două din limbile folosite în comunitatea europeană, dintre care engleza – limba de lucru a Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor – este obligatorie.

Candidații care au beneficiat sau beneficiază în prezent de un stagiu (formal sau informal, plătit sau nu), într-o instituție sau organism european nu sunt eligibili. De asemenea, nu pot fi selectați pentru stagiu cei care au fost sau sunt angajați într-o instituție sau un organism european.

Centrul plătește o bursă lunară de 1207,83 de Euro net (în 2009) și, de asemenea, o alocație de transport, pentru a acoperi cheltuielile de la începutul și finalul stagiului, de la locul de rezidență.

Pentru depunerea candidaturilor sunt două termene limită pe an. Pentru prima parte a anului, data-limită este 30 ianuarie, iar pentru partea a doua candidaturile se pot depune până la data de 30 aprilie.

ECDC organizează stagii de două ori pe an, fiecare pentru o perioadă de 3 până la 6 luni.

Pentru alte detalii, cei interesați sunt rugați să acceseze http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/Traineeships.aspx

ECDC European Centre for Disease Prevention and Control
Tomtebodavagen 11a
Solna
SV-17183 Stockholm
Email: traineeship@ecdc.europa.eu
http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

Marius Asăndulesei
Compartimentul publicații, comunicare, imagine și relații cu mas-media
OAMGMAMR Iași

OAMGMAMR-IASI
ADMINISTRATOR
PROFILE