IAŞI:. Reavizarea Certificatelor de Membru pe anul 2017

IAŞI:. Reavizarea Certificatelor de Membru pe anul 2017

Evaluarea creditelor EMC obţinute de asistenţii medicali ieseni începe mai devreme. Filiala Iaşi a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România va elibera noile avize în perioada 1 noiembrie 2016 – 31 ianuarie 2017. Pentru primirea noului aviz, membrii Filialei trebuie să prezinte următoarele documente: – poliţa de malpraxis valabilă pentru perioada

Evaluarea creditelor EMC obţinute de asistenţii medicali ieseni începe mai devreme.

Filiala Iaşi a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România va elibera noile avize în perioada 1 noiembrie 2016 – 31 ianuarie 2017.

Pentru primirea noului aviz, membrii Filialei trebuie să prezinte următoarele documente:

– poliţa de malpraxis valabilă pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2017;
– raportul per salariat din Revisal, semnat şi ştampilat de angajator (pentru asistenţii medicali / moaşele cărora nu li se opreşte cotizaţia pe statul de plată);
– întrunirea celor 30 credite aferente anului 2016 (ultima lună de efectuare a acestora este decembrie).

Avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei se depune în original la angajator şi este valabil de la data emiterii şi până la sfârşitul anului pentru care a fost emis, cu condiţia să nu fi intervenit modificări în statutul profesional al solicitantului.

Colegii din spitale sunt rugaţi să înmâneze documentele reprezentanţilor Filialei în unităţile în care lucrează, astfel încât să se evite aglomeraţia la sediu, unde sunt aşteptaţi asistenţii medicali din medicina şcolară, de familie, laboratoare, farmacii etc.

Potrivit art.19 din noul Program Naţional de Educaţie Medicală Continuă, intrat în vigoare de la 1 mai 2014, „obligativitatea realizării creditelor se referă la perioada exercitării profesiei. Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a cumula creditele stabilite pentru un an calendaristic membrii OAMGMAMR care au profesat o perioada mai mică de şase luni în anul calendaristic respectiv şi asistenţii medicali nevăzători”. În acelaşi articol se precizează că „din totalul de credite necesar avizării anuale, cel puţin 1/2 trebuie să fie realizate prin cursuri”.

Potrivit art. 29 al Programului National EMC, „asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al OAMGMAMR li se poate suspenda dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv, conform art.46 alin.4 din OUG 144/2008”.