IAŞI:. Programe de specializare pentru asistenţii medicali generalişti şi de pediatrie

IAŞI:. Programe de specializare pentru asistenţii medicali generalişti şi de pediatrie

Asistenţii medicali generalişti şi de pediatrie pot obţine a doua specializare în care profesează, anunţă Scoala Natională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti într-o adresă către Filialele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. Potrivit adresei, programele de specializare în vederea reconversiei profesionale se adresează numai asistenţilor medicali

Asistenţii medicali generalişti şi de pediatrie pot obţine a doua specializare în care profesează, anunţă Scoala Natională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti într-o adresă către Filialele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Potrivit adresei, programele de specializare în vederea reconversiei profesionale se adresează numai asistenţilor medicali „cu studii medii”.

Cursurile vor avea loc pentru următoarele specializări:
Radiologie-imagistică medicală
Laborator
Balneo-fizioterapie
Nutriţie şi dietetică
Igienă şi sănătate publică

Înscrierea la programele de specializare pentru anul 2018-2019 se realizează numai pe platforma SNSPMPDSB, în perioada 25 martie – 30 mai 2018.

Unităţile sanitare publice sau private interesate se vor înregistra pe platformă conform instrucţiunilor publicate şi vor trimite solicitarea pentru înscrierea unuia sau mai multor asistenţi medicali angajaţi şi scanată în format electronic şi însoţită de următoarele documente scanate:

1. Solicitarea unităţii sanitare, semnată şi ştampilată de managerul unităţii sanitare în care se specifică numele asistentului / asistenţilor medicali şi specializarea/specializările pentru care se face solicitarea de înscriere.
2. Diploma/certificat de studii (asistent medical generalist sau pediatrie) pentru fiecare asistent medical propus pentru înscriere la o anumită specializare – în copie
3. Certificat de membru OAMGMAMR şi aviz anual de liberă practică – în copie
4. Carte de identitate – în copie
5. Adeverinţa din care reiese că asistentul medical / asistenţii medicali este/sunt încadrat / încadraţi pe un post specific specializării respective pentru care se face solicitarea.

Ulterior validării dosarului de înscriere de către SNSPMPDSB se ataşează şi
6. Dovada achitării taxei de participare la program (integral), care va fi anunţată pe pe site-ul SNSPMPDSB până la data de 31.03.2018.

Înscrierea se consideră validă numai după achitarea integrală a taxei de participare, care se poate face direct online conform instrucţiunilor publicate sau prin orice altă modalitate (ordin de plată, e-banking, mandat poştal etc.).

Repartiţia participanţilor pe centre de pregatire, locaţia, perioada de pregătire, agenda activităţilor teoretice şi practice, precum şi numele şi coordonatele secretarului pentru fiecare program de specializare se vor afişa pe site-ul www.snspms.ro şi pe platforma perfmed.ro, cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea programului.

Dosarul complet de înscriere pentru fiecare participant, înregistrat pe platforma perfmed.ro conţinând documentele mai sus menţionate la punctele 1-6, se va depune şi pe suport de hârtie, în prima zi a programului, la secretariatul cursului, condiţie necesară eliberării adeverinţelor de participare la program.

Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali nu pot participa concomitent la două programe de specializare.

Mai multe detalii despre înscrierea la programele de specializare vor fi publicate pe site-ul instituţiei şi pe platforma perfmed.ro.

Foto: abbviecare.sk