IAŞI:. Peste 600 de asistenţi medicali ieşeni, înscrişi la examenul de grad principal

Peste 600 de asistenţi medicali ieşeni susţin, săptămâna viitoare, examenul de grad principal. Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Sănătăţii, asistenţii medicali generalişti susţin examenul pe 12 decembrie 2013. Pentru moaşe şi asistenţii medicali din alte specialităţi, examenul este programat pe 13 decembrie. Listele de candidaţi şi locurile desfăşurării examenului se afișează pe www.oamr-iasi.ro şi la

Peste 600 de asistenţi medicali ieşeni susţin, săptămâna viitoare, examenul de grad principal.

Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Sănătăţii, asistenţii medicali generalişti susţin examenul pe 12 decembrie 2013. Pentru moaşe şi asistenţii medicali din alte specialităţi, examenul este programat pe 13 decembrie.

Listele de candidaţi şi locurile desfăşurării examenului se afișează pe www.oamr-iasi.ro şi la sediul Filialei Iaşi a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sâmbătă, 7 decembrie, la ora 9.00.

În ziua examenului, candidaţii au acces în sălile de susţinere a testului grilă între orele 08.30 şi 08.45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli şi afişate la intrare şi a actului de identitate (B.I., C.I. sau paşaport), aflat în termen de valabilitate.

Candidaţii sunt aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform tabelului.

Candidaţii care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor grilă şi a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen.

În timpul desfășurării examenului, candidații vor folosi numai pix cu mină de culoare albastră. Sunt interzise discuţiile între candidaţi, consultarea oricărui fel de material, copierea şi utilizarea telefoanelor mobile. Candidaţii care încalcă aceste reguli sunt eliminaţi din examen.

Durata examenului este de două ore.

Testul grilă conţine 100 de întrebări. Fiecare întrebare are trei variante de răspuns, din care un singur răspuns este corect. Fiecare răspuns corect este notat cu un punct. Punctajul maxim este de 100 de puncte, corespunzător notei 10.

Punctajul final al fiecărei grile de răspuns este egal cu suma întrebărilor cu răspuns corect.

Pentru a fi declaraţi promovaţi, candidaţii trebuie să obţină la testul-grilă minimum 70 de puncte, corespunzător notei 7,00.

Corectarea grilelor de răspuns se face de către responsabilul de sală, cu ajutorul grilei de corectură, în prezenţa candidatului şi a încă doi candidaţi din sala respectivă.

Candidaţii pot să conteste rezultatul testului grilă în termen de 24 de ore de la data comunicării punctajului obţinut. Contestaţia se soluţionează de comisia locală de examen, în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

Contestaţiile cu privire la corectitudinea întrebărilor se transmit comisiei centrale şi se soluţionează în termen de 48 de ore.

După soluţionarea contestaţiilor, la sediul filialelor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale OAMGMAMR se afişează, pe specialităţi, în ordine alfabetică, tabelele nominale cu rezultatele finale obţinute de candidaţii în cadrul examenului de grad principal.

La nivelul Filialei Iaşi a OAMGMAMR au fost admise 649 de dosare. Cei mai mulţi înscrişi (596) sunt la specialitatea Medicină generală. Urmează specialităţile Balneofizioterapie (15), Farmacie (12), Radiologie – imagistică medicală (9), Laborator (8), Moaşe (5), Igienă şi sănătate publică (2), Stomatologie – 1 candidat. La specialităţile nutriţie şi dietetică, asistent medico-social şi asistent igienist de cabinet stomatologic nu s-au înscris candidaţi.