IAŞI:. OAMMR evaluează creditele obținute de asistenții medicali

Din noiembrie 2006, Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România procedează la evaluarea numărului de credite obținute de membrii săi în perioada 1 noiembrie 2003 – 1 noiembrie 2006, în conformitate cu dispozițiile Programului Național de Educație Medicală Continuă. Un asistent medical trebuie să fi obținut, în această perioadă, 110 credite EMC. Numărul total de

Din noiembrie 2006, Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România procedează la evaluarea numărului de credite obținute de membrii săi în perioada 1 noiembrie 2003 – 1 noiembrie 2006, în conformitate cu dispozițiile Programului Național de Educație Medicală Continuă.

Un asistent medical trebuie să fi obținut, în această perioadă, 110 credite EMC.

Numărul total de credite obținut din abonamente la reviste și publicații este de maximum 17 pentru fiecare perioadă ce se ia în considerare, iar eventualele credite se reportează pentru anul 2007.

Membrii OAMMR Iași care nu au exercitat profesia într-un an calendaristic pe o perioadă mai mare de șase luni sunt exceptați de la obligația de a obține credite pentru anul respectiv. Este cazul membrilor OAMMR care au fost în concediu de îngrijire a copilului, în concediu de maternitate, concediu medical precum și cazul asistenților medicali debutanți în profesie. Dovada situațiilor menționate se face prin adeverință de la locul de muncă.

Dacă numărul de credite obținut de fiecare membru OAMMR depășește numărul total de credite stabilit, diferența se reportează pentru perioada următoare supusă evaluării.

Membrilor OAMMR, care în urma evaluării nu au întrunit numărul total de credite pentru perioada supusă evaluării, li se suspendă dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite, în conformitate cu dispozițiile art.45 alin.3 din Legea 307/2004.