IAŞI:. Final de proiect pentru 1029 medici şi asistenţi medicali

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” finalizează luna aceasta proiectul „Formarea profesională în domeniul urgenţei medicale şi promovarea utilizării noilor tehnologii pentru personalul din sectorul sănătăţii”, în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013; Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”; Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” finalizează luna aceasta proiectul „Formarea profesională în domeniul urgenţei medicale şi promovarea utilizării noilor tehnologii pentru personalul din sectorul sănătăţii”, în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013; Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”; Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, realizat în parteneriat cu Colegiul Medicilor din România şi SIVECO România.

Proiectul a debutat în 2011 și a avut ca scop creșterea calității actului medical în situații de urgență prin perfecționarea profesioniștilor în sănătate din toate specialitățile care se pot confrunta la un moment dat cu pacienți care necesită intervenții de urgență.

Bilanțul proiectului a depășit previziunile echipei de implementare.

Proiectul a oferit suport tehnic și științific pentru 1029 medici și asistenți din 3 regiuni geografice ale țării, regiunea nord-est, nord-vest și București, insistându-se pe formarea medicilor și asistenților din spitale din afara centrelor universitare, considerându-se că și pacienții din localități mici au dreptul la servicii medicale la standarde europene.

Descarcă documentul ataşat:
COMUNICAT DE PRESĂ