IAŞI:. Examenul pentru a doua specializare 2016

IAŞI:. Examenul pentru a doua specializare 2016

Asistenţii medicali se pregătesc din nou pentru examen. Este vorba despre examenul pentru obţinerea celei de-a doua specializări (Balneo-fizioterapie, Laborator, Radiologie-imagistică medicală, Igienă şi sănătate publică şi Nutriţie şi dietetică) de către asistenţii medicali generalişti şi de pediatrie care au participat la programele de pregătire organizate în anul de învăţământ 2015 – 2016. Potrivit Ordinului

Asistenţii medicali se pregătesc din nou pentru examen.

Este vorba despre examenul pentru obţinerea celei de-a doua specializări (Balneo-fizioterapie, Laborator, Radiologie-imagistică medicală, Igienă şi sănătate publică şi Nutriţie şi dietetică) de către asistenţii medicali generalişti şi de pediatrie care au participat la programele de pregătire organizate în anul de învăţământ 2015 – 2016.

Potrivit Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, examenul se desfășoară, în perioada 18 – 31 octombrie 2016, în șapte centre universitare și este organizat de Ministerul Sănătăţii prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.

La Iaşi, examenul are loc pentru specializările Balneo-fizioterapie, Laborator și Radiologie – imagistică medicală.

Înscrierea candidaţilor la examen se face în perioada: 04 – 17 octombrie 2016, între orele 10.00 – 14.00, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică (8 – 9 octombrie, respectiv 15 – 16 octombrie 2016), la sediul OAMGMAMR Iași.

Dosarul de înscriere cuprinde: cerere de înscriere, copie carte identitate, adeverinţa de absolvire a programului şi dovada de plată a taxei de examen. Dosarele de înscriere se depun de titular sau de o persoană împuternicită pe baza unei împuterniciri, nelegalizată la notar, însoţită de copia actului de identitate a persoanei împuternicite. Cererea de înscriere va fi semnată olograf de titular.

La înscriere, candidaţii vor fi informaţi despre data şi locul unde se vor desfăşura probele de examen.

Taxa de participare la examen este de 160 de lei/participant. Suma se depune în contul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, str. Vaselor nr.31, sector 2, CIF 26328134, cont IBAN: RO80TREZ70220F335000XXXX deschis la Trezoreria Statului Sector 2.

Proba practică este programată în perioada 21 – 29 octombrie 2016, având în vedere tematica şi bibliografia de examen, precum şi criteriile stabilite de fiecare comisie locală de examen în funcţie de specialitate. Locul de desfăşurare al probei practice este stabilit de preşedintele comisiei locale de examen, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea probei şi comunicat candidaţilor. Rezultatele obţinute se anunţă prin afişare la sediul comisiei locale de examen.

Proba scrisă are loc în data de 30 octombrie, sub forma unui test-grilă, între orele 10.00 – 12.00, pentru toate specializările.

OAMGMAMR este reprezentat, în comisiile de specialitate, de Anișoara Grădinariu (Balneo-fizioterapie), Carmen Logofătu (Laborator) și Cezar Aanei (Radiologie-imagistică medicală).

Candidaţii care promovează examenul primesc, de la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, certificate de absolvire a programelor de specializare.

Absolvenţii primesc, de asemenea, 30 de credite, conform Programului Naţional de Educaţie Medicală Continuă al OAMGMAMR.

În ultimii trei ani, peste 200 de asistenţi medicali generalişti şi de pediatrie au obținut, în centrul universitar Iaşi, recunoaşterea celei de-a doua specializări.

Descarcă fișierele atașate:
Cerere de înscriere
Precizări OAMGMAMR
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Laborator
Radiologie-imagistică medicală
Balneo-fizioterapie
Igienă şi sănătate publică
Nutriţie şi dietetică

Foto: Twitter