IAŞI:. Avizele de liberă practică pe 2019

IAŞI:. Avizele de liberă practică pe 2019

Evaluarea creditelor EMC obţinute de asistenţii medicali se face şi, în acest an, din luna noiembrie. Avizele de liberă practică pentru anul 2019 vor fi eliberate de OAMGMAMR Iaşi în perioada 5 noiembrie 2018 – 31 ianuarie 2019. Pentru primirea noului aviz, membrii Filialei trebuie să prezinte următoarele documente: – poliţa de malpraxis valabilă pentru

Evaluarea creditelor EMC obţinute de asistenţii medicali se face şi, în acest an, din luna noiembrie.

Avizele de liberă practică pentru anul 2019 vor fi eliberate de OAMGMAMR Iaşi în perioada 5 noiembrie 2018 – 31 ianuarie 2019.

Pentru primirea noului aviz, membrii Filialei trebuie să prezinte următoarele documente:

– poliţa de malpraxis valabilă pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2019 (citește Hotărârea nr. 5/16 martie 2018 privind stabilirea valorii minim asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical);
– raportul per salariat din Revisal, semnat şi ştampilat de angajator (pentru asistenţii medicali / moaşele cărora nu li se opreşte cotizaţia pe statul de plată);
– întrunirea celor 30 credite aferente anului 2018 (ultima lună de efectuare a acestora este decembrie).

Avizul de liberă practică se depune în original la angajator şi este valabil de la data emiterii şi până la sfârşitul anului pentru care a fost emis, cu condiţia să nu fi intervenit modificări în statutul profesional al solicitantului.

Potrivit Programului Naţional EMC, obligativitatea realizării creditelor se referă la perioada exercitării profesiei. Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a cumula creditele stabilite pentru un an calendaristic membrii OAMGMAMR care au profesat o perioada mai mică de şase luni în anul calendaristic respectiv şi asistenţii medicali nevăzători. Din totalul de credite necesar avizării anuale, cel puţin jumătate trebuie realizate prin cursuri.

Document atașat:
Hotărârea nr. 5 din 16 martie 2018 privind stabilirea valorii minim asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical