IAŞI:. Asistenţii medicali în câmpul profesiilor din sănătate. Rolul procesului de profesionalizare în conturarea identităţii profesionale

IAŞI:. Asistenţii medicali în câmpul profesiilor din sănătate. Rolul procesului de profesionalizare în conturarea identităţii profesionale

Istoric – realitate – continuă dinamică – vocație altruistă – profesionalism – universalism. Fiecare dintre acestea poate fi sinonim cu profesia de asistent medical. O amplă analiză a profesiei de asistent medical în România se regăseşte în volumul „Asistenţii medicali în câmpul profesiilor din sănătate. Rolul procesului de profesionalizare în conturarea identităţii profesionale”. Semnat de

Istoric – realitate – continuă dinamică – vocație altruistă – profesionalism – universalism.

Fiecare dintre acestea poate fi sinonim cu profesia de asistent medical.

O amplă analiză a profesiei de asistent medical în România se regăseşte în volumul „Asistenţii medicali în câmpul profesiilor din sănătate. Rolul procesului de profesionalizare în conturarea identităţii profesionale”. Semnat de Silvia Popovici, a apărut în 2014 la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” (colecţia „Observatorul social”) şi a fost lansat oficial pe 18 februarie a.c., la librăria „Orest Tafrali” a Universităţii ieşene.

Cartea este rodul cercetărilor efectuate pe parcursul a trei ani, inclusiv un stagiu de documentare de şase luni la Centrul de Cercetare „Max Weber” din Lyon (Franța) şi cuprinde două capitole teoretice („Câmp, profesie, profesionalizare”; „Etape, tendinţe şi provocări care au marcat profesionaliarea asistenţei medicale în România şi în lume”) şi trei studii proprii: „Percepţiile asistenţilor medicali asupra autonomiei profesionale şi a angajamentului lor social-politic ca grup profesional”; „Stadiul actual al procesului de profesionalizare a asistenţilor medicali”; „Discurs şi imagine. Retorica profesională şi imaginea de sine a asistenţilor medicali din România”. Volumul cuprinde, de asemenea, câteva dintre interviurile luate asistenţilor medicali pe parcursul cercetării.

„Volumul a apărut din necesitatea de a valorifica activitatea profesională de aproape cinci ani din cadrul Ordinului Asistenţilor Medicali şi, mai ales, pentru că am constatat lipsa materialui bibliografic despre asistenţii medicali din România. Cărţile care s-au scris despre sistemul de sănătate românesc au ca subiect managementul sanitar şi nu abordează profesiile din sănătate şi relaţiile acestora cu pacienţii. Volumul este o premieră, având în vedere faptul că abordează un domeniu încă nesondat şi din punct de vedere al sociologiei, respectiv sociologia profesiilor, în care nu am găsit nici traduceri din literatura de specialitate, deşi ea există în străinătate de peste 100 de ani. Din cauza perioadei comuniste, la noi în ţară polemica creată în jurul conceptelor meserie şi profesie şi studiul profesiilor nu se regăsec nici în bibliografie, nici în cursurile universitare şi atunci a fost o muncă de pionierat şi din acest punct de vedere. Am ales grupul profesional al asistenţilor medicali deoarece îmi era cel mai la îndemână şi îl cunoşteam destul de bine atât din activitatea de la Ordinul Asistenţilor, cât şi din cea anterioară. Acest lucru m-a ajutat foarte mult în demersul meu, pe de o parte, în selectarea asistenţilor medicali şi a profesioniştilor pe care i-am intervievat, iar pe de altă parte deoarece am cunoscut, din interior, curentele de opinie, problemele, avantajele profesiei, situarea profesiei în sistem”, a precizat Silvia Popovici, manager îmbunătăţiri procese în cadrul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – Filiala Iaşi.

Cartea abordează rolul asistenţilor în echipa medicală, atribuţii specifice, precum şi Educația Medicală Continuă. „Asistenţa medicală în Europa şi în lume: vocaţie – meserie – profesie”; „Afirmarea specificităţii profesionale şi a rolului propriu în textele de reglementare”; „Elaborarea şi aplicarea ghidurilor şi protocoalelor de practică”; „Introducerea NIC – Clasificarea Intervenţiilor în Asistenţa Medicală”; „Sistemul de sănătate publică şi asistenţa medicală în ţara noastră până în 1990”; „Forme de şcolarizare a surorilor medicale până în 1990”; „Noul cadru legislativ de exercitare a profesiei de asistent medical după 1989”; „Schimbări în educaţia asistenţilor medicali din România după 1990” sunt capitole ce conțin informații utile atât pentru asistenții medicali, cât şi pentru publicul larg.

Asistenţii medicali pot folosi volumul ca referinţă bibliografică în propriile demersuri ştiinţifice. „Cartea este interesantă ca lectură pentru a avea o vedere de ansamblu asupra profesiei de asistent medical – unele din chestiunile abordate nu sunt evidente nici măcar pentru cei din sistem sau sunt aspectede care, poate unii asistenţi medicali nu sunt conştienţi: istoricul profesiei, etapele procesului de profesionalizare, particularităţile unor specialităţi, evoluţia mentalităţilor, imaginea de sine şi imaginea publică, etc. În prezent, sunt mulţi asistenţi medicali care fac studii superioare şi postuniversitare şi sunt interesaţi să producă licenţe, disertaţii şi teze despre profesia lor. În concluzie, cartea este o referinţă bibliografică, o primă reflecţie asupra profesiei de asistent medical din punctul de vedere al unui sociolog. Cu siguranţă, asistenţii medicali vor avea o altă perspectivă asupra propriei profesii şi, cu această ocazie, lansez provocarea de a-mi completa sau combate punctul de vedere în lucrări şi volume care vor contribui decisiv la dezvoltarea profesie”, a adăugat Silvia Popovici.

„Ne bucurăm să avem o asemenea carte în organizație, mai ales că autorul este unul dintre angajații Filialei noastre. Este bine ca toată lumea să citească această carte, deoarece conține date foarte interesante. Efortul este lăudabil fiindcă cineva s-a gândit la asistenții medicali ca subiect al acestei teze, în contextul în care nu există literatură de specialitate. O astfel de lucrare necesită mult timp şi efort susținut. În plus, nimeni nu-şi bate capul cu asistenții medicali când este vorba despre o teză de doctorat. Sunt motive mai mult decât suficiente pentru a aprecia volumul semnat de colega noastră. Aşteptăm şi alte asemenea apariții editoriale”, a subliniat Liliana Pintilie, preşedintele OAMGMAMR Iaşi.

Silvia Popovici este licenţiată în Sociologie şi a susţinut teza de doctorat „Asistenţii medicali în câmpul profesiilor din sănătate. Rolul procesului de profesionalizare în conturarea identităţii profesionale” în 2013 sub conducerea prof. univ. dr. Mihai Dinu Gheorghiu la Universitatea ,,Al. I. Cuza” din Iaşi. Din martie 2010, ea este manager îmbunătăţiri procese în cadrul OAMGMAMR Iaşi.

Cartea costă 48,88 lei şi poate fi procurată de la librăria „Orest Tafrali” a Universităţii ieşene.

„Vocaţia altruistă este încă parte din habitusul asistenţilor medicali români şi reprezintă un vector de dezvoltare pentru membrii grupului profesional, însă ei sunt încă tributari atitudinii de supunere, ascultare şi subordonare care face parte tot din tradiţia istorică a profesiei şi care îi împiedică să îşi afirme opinia, să ia atitudine şi să producă schimările care se impun spre binele lor profesional (…). Asistenţii medicali din România se află încă într-o fază de început a procesului de pofesionalizare, deşi foarte multe etape au fost parcurse în demersul de transformare din meserie în profesie. Dintre succesele cele mai importante sunt recunoaşterea de către stat a statutului de profesie, construirea logisticii necesare la nivel naţional pentru organizarea ca grup profesional după modelul stabilite, adoptarea normelor, standardelor şi reglementărilor europene în educaţie, formare profesională, etică şi practică, chiar dacă punerea lor în practică încă se mai realizează la nivel formal datorită experienţei şi expertizei insuficiente, dar şi reminiscenţelor autocratice şi patriarhale existente la nivelul societăţii. Pentru asistenţii medicali români, etapa prezentă este una de dezvoltare a capitalului cultural, economic şi simbolic, de conştientizare şi înlăturare a formelor de dominare exercitate asupra lor, de întărire a puterii simbolice, care îi va ajuta să dobândească recunoaşterea din partea beneficiarilor şi a altor profesii din sistem, să îşi consolideze poziţia în interiorul câmpului sanitar şi, odată cu creşterea prestigiului şi a statutului, implicit îşi vor face vocea mai puternic auzită, vor avea mai mult control asupra regulilor jocului, bucurându-se de o mai mare influenţă economică, academică, politică, şi vor putea contribui mai vizibil şi mai substanţial la însănătoşirea sistemului sanitar românesc”, se menţionează în concluziile finale ale volumului.

Vezi COPERTA CĂRŢII