IAȘI:. ANUNŢ: Acte necesare pentru completarea studiilor

Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România împreună cu Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Medicină „Victor Papilian” Sibiu au încheiat Acordul de Parteneriat nr. 1470/07.05.2008 și 236/07.05.2008. Drept urmare vă transmitem atașat condițiile de înscriere comunicate de Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu. Precizăm că vom reveni în perioada imediat următoare cu informații suplimentare privind criteriile

Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România împreună cu Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Medicină „Victor Papilian” Sibiu au încheiat Acordul de Parteneriat nr. 1470/07.05.2008 și 236/07.05.2008.

Drept urmare vă transmitem atașat condițiile de înscriere comunicate de Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.

Precizăm că vom reveni în perioada imediat următoare cu informații suplimentare privind criteriile generale de organizare și desfășurare a sesiunii de admitere în cadrul facultății de Medicină „Victor Papilian” Sibiu, în anul universitar 2008-2009.

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Medicină „Victor Papilian” Sibiu, str. Pompei Onofreiu nr. 2-4, tel: 0269 / 456777, fax: 0269 / 212320, http://medicina.ulb.ro în colaborare cu Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România (filiala Sibiu), B-dul Victoriei nr.10, tel, fax: 0269 / 212108, oammr.sibiu@yahoo.com
Anunță începerea cursurilor pentru completarea studiilor asistenților medicali și moașelor începând cu anul școlar 2008-2009 studii superioare.
Înscrierile au loc în perioada 21-24 iulie 2008

Concursul de dosare va avea loc în data de 25.07.2008

Acte necesare pentru înscriere:

1. Diploma de Bacalaureat în original
2. Foaia matricolă eliberată de liceu în original
3. Diploma de absolvire școală postliceală sau echivalare liceu sanitar în original
4. Foaia matricolă școală postliceală sau echivalare liceu sanitar în original
5. Copie legalizată după certificatul de naștere, căsătorie
6. Programa analitică, tematica (număr ore curs și lucrări practice) eliberate de școala postliceală, ștampilate și semnate de instituția emitentă
7. Adeverința de la locul de muncă, care să ateste vechimea (sunt necesari 5 ani vechime)
8. Adeverința medicală eliberată de medicul de familie
9. Trei fotografii color tip buletin
10. Dosar plic.

Taxa de înscriere este de 200 RON, iar taxa de școlarizare de 3 450 RON/an.

Relații suplimentare la Facultatea de Medicină „Victor Papilian” Sibiu, tel. 0269 – 212320.