IAȘI:. A început evaluarea creditelor obținute de asistenții medicali în anul 2007

Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România a început evaluarea numărului de credite obținute de membrii săi în anul 2007, în conformitate cu dispozițiile Programului Național de Educație Medicală Continuă. Pentru reavizare, asistenții trebuie să prezinte, în original, autorizațiile de liberă practică și certificatele de participare la cursuri. Un asistent medical care a lucrat neîntrerupt

Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România a început evaluarea numărului de credite obținute de membrii săi în anul 2007, în conformitate cu dispozițiile Programului Național de Educație Medicală Continuă.

Pentru reavizare, asistenții trebuie să prezinte, în original, autorizațiile de liberă practică și certificatele de participare la cursuri.

Un asistent medical care a lucrat neîntrerupt în anul curent trebuie să fi obținut 30 de credite EMC.

Numărul total de credite obținut din abonamente la reviste și publicații este de maximum 17.

Membrii OAMMR care nu au exercitat profesia pe o perioadă mai mare de șase luni în 2007 sunt exceptați de la obligația de a obține credite pentru anul respectiv. Este cazul membrilor OAMMR care au fost în concediu de îngrijire a copilului, în concediu de maternitate, concediu medical precum și cazul asistenților medicali debutanți în profesie. Dovada situațiilor menționate se face prin adeverință de la locul de muncă.

Dacă numărul de credite obținut de fiecare membru OAMMR depășește numărul total de credite stabilit, diferența se reportează pentru perioada următoare supusă evaluării.

Pe de altă parte, potrivit unei hotărâri a Consiliului Național al Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România, „asistenții medicali/moașele cu dizabilități (certificat de handicap), membri ai OAMMR sunt exceptați de la obligativitatea acumulării numărului de credite necesar avizării autorizației de liberă practică”. Persoanele respective au obligația de a prezenta certificatul de handicap la filiala județeană a OAMMR în cadrul căreia sunt luate în evidență.

Asistenților medicali care nu au întrunit numărul de credite li se suspendă dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite, în conformitate cu dispozițiile art. 45 alin. 3 din Legea 307/2004.

Reavizarea autorizațiilor de liberă practică se face până la 1 ianuarie 2008.

Marius Asăndulesei
Compartimentul Publicații, comunicare și relații cu mass-media
OAMMR Iași