IAȘI:. A început evaluarea creditelor obținute de asistenți medicali și moașe în anul 2010

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Iași a început, astăzi, evaluarea numărului de credite obținute de membrii săi în anul 2010. Pentru reavizare, asistenții trebuie să prezinte, în original, certificatul de membru, asigurarea de malpraxis valabilă pe anul 2011 și certificatele de participare la manifestări științifice – cursuri, simpozioane,

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Iași a început, astăzi, evaluarea numărului de credite obținute de membrii săi în anul 2010.

Pentru reavizare, asistenții trebuie să prezinte, în original, certificatul de membru, asigurarea de malpraxis valabilă pe anul 2011 și certificatele de participare la manifestări științifice – cursuri, simpozioane, conferințe, mese rotunde etc. De asemenea, membrii OAMGMAMR Iași care lucrează în unități precum farmacii cu circuit deschis, laboratoare, cabinete medicale individuale, ambulatorii de specialitate vor prezenta adeverința de salariat în vederea achitării cotizației.

În conformitate cu dispozițiile Programului Național de Educație Medicală Continuă, un asistent medical/o moașă care a lucrat neîntrerupt în anul 2010 trebuie să fi obținut minimum 30 de credite EMC.

Asistenții medicali/moașele care nu au exercitat profesia pe o perioadă mai mare de șase luni în 2010 sunt exceptați de la obligația de a obține credite pentru anul respectiv. Este cazul celor care au fost în concediu de îngrijire a copilului, în concediu de maternitate, concediu medical precum și cazul asistenților medicali debutanți în profesie. Dovada situațiilor menționate se face prin adeverință de la locul de muncă. De asemenea, Programul Național de Educație Medicală Continuă prevede că asistenții medicali nevăzători „sunt exceptați de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite pentru un an calendaristic”. Pentru aplicarea vizei, persoanele respective vor prezenta certificatul de handicap la filiala județeană a OAMGMAMR în cadrul căreia sunt luate în evidență.

Dacă numărul de credite obținut de fiecare membru OAMMR depășește numărul total de credite stabilit, diferența se reportează pentru anul următor, în limita a 15 credite EMC.

Reavizarea certificatelor de membru se face până la 31 martie 2010.

Potrivit art. 14, alin 2 din Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, „asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România li se poate suspenda dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respective”.

În filiala Iași a OAMGMAMR sunt înregistrați 7683 de membri.

Marius Asăndulesei
Compartimentul publicații, comunicare, imagine și relații cu mass-media
OAMGMAMR Iași

OAMGMAMR-IASI
ADMINISTRATOR
PROFILE