IAŞI:. 900 de profesionişti cu competenţe în domeniul urgenţelor medicale vor salva vieţile pacienţilor români

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” pregătește finalizarea proiectului „Formarea profesională în domeniul urgenţei medicale şi promovarea utilizării noilor tehnologii pentru personalul din sectorul sănătăţii”, în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013; Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”; Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” pregătește finalizarea proiectului „Formarea profesională în domeniul urgenţei medicale şi promovarea utilizării noilor tehnologii pentru personalul din sectorul sănătăţii”, în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013; Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”; Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, realizat în parteneriat cu Colegiul Medicilor din România şi SIVECO România.

Proiectul a pus bazele unei platforme de resurse unică în Romania la acest moment pentru acest sector medical, având drept scop formarea la standarde europene a 900 de medici şi asistenţi medicali din serviciile de urgenţă şi din specialităţile implicate în rezolvarea unor urgenţe medicale, inclusiv cele cardiovasculare, traumatice şi pediatrice, la nivel national.

Document atașat:
COMUNICAT DE PRESĂ