Exercitarea profesiei în centrele de vaccinare, fără PFI – actualizare 22 aprilie 2021

Asistenții medicali care lucrează în centrele de vaccinare nu mai au nevoie de înregistrare, ca persoane fizice independente, la ANAF.

Ei vor încheia contracte, ca persoane fizice, direct cu coordonatorii centrelor de vaccinare.

Așa a decis Guvernul României, printr-o modificare în Ordonanța de urgență nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.

„(2^1) Prin derogare de la prevederile art. 383 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, personalul medico-sanitar care desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 poate încheia contracte de prestări servicii ca persoană fizică”, se precizează în textul modificat al ordonanței.

Asistenții medicali vor primi un aviz special pentru centrele de vaccinare, iar documentul nu va putea fi utilizat pentru exercitarea profesiei în alte instituții sanitare.

===================================================================

Textul inițial (16 martie 2021):

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – organizația centrală vine cu precizări în privința asistenților medicali care își desfășoară activitatea în centrele de vaccinare.

„În urma demersurilor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România prin care ne-am adresat ministrului sănătății prin adresa nr. 94/11.02.2021 referitor la interpretarea prevederilor OUG nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății și a Ordinului comun MS-MDLPA nr. 73/83/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (2) și (3) din OUG nr. 3/2021 cu privire la încheierea contractelor de prestări servicii cu asistenții medicali care își desfășoară activitatea în centrele de vaccinare, vă informăm că prin adresa nr. 09/02.03.2021 Ministerul Sănătății ne-a comunicat:

„contractul de prestări servicii prevăzut în anexa la Ordinul comun MS-MDLPA nr. 73/83/2021 se va încheia numai de către asistenții medicali care sunt înregistrați ca persoană fizică independentă, în condițiile legii.”, precizează OAMGMAMR în anunțul publicat pe site.