Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) este organizaţia profesională nonguvernamentală, apolitică, de drept public, care regrupează asistenţi medicali din România autorizaţi să practice profesiunea de asistent medical.

Profesiunea de asistent de farmacie şi profesiunea de tehnician dentar se asimilează profesiunii de asistent medical.

OAMGMAMR îşi desfăşoară activitatea în baza principiului eligibilităţii şi egalităţii în drepturi a tuturor membrilor săi şi al respectului drepturilor pacientului.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are ca obiectiv oferirea de garanţii pentru societatea civilă si pentru stat, în legătură cu practicarea, la un înalt nivel profesional, a profesiei de asistent medical.

Ordinul are rolul de a supraveghea exercitarea profesiei de asistent medical în sistem public sau privat, cu respectarea Codului de etică şi deontologie profesională a asistenţilor medicali şi a normelor şi standardelor profesionale.

OAMGMAMR reprezintă interesele profesionale ale asistenţilor medicali din România în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, interne şi internaţionale.

Organizaţia acţionează în permanenţă pentru apărarea intereselor profesionale şi militează pentru ridicarea prestigiului profesional al asistenţilor medicali din România. Organizatia are autonomie instituţională şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni extraprofesionale.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România colaborează cu organizaţiile sindicale şi profesionale reprezentative din domeniu, precum şi cu alte organizaţii sindicale, profesionale, civile etc.

Filiala Iaşi a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România include peste 12000 de membri si este reprezentantul asistenţilor medicali din întreg judeţul în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, interne şi internaţionale. OAMGMAMR Iaşi poate colabora cu organizaţii similare din alte ţări.

OAMGMAMR se organizează şi funcţionează în baza în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă 144/28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, astfel cum a fost aprobată prin Legea 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, a statutului organizaţiei şi a propriului Regulament de Organizare şi Funcţionare.

Sediul Filialei Iaşi este în Municipiul Iaşi, Str. Piaţa Unirii nr. 5, sc.A, parter.

Ca organizaţie profesională, OAMGMAMR Iaşi apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi. De asemenea, apără onoarea profesională a asistenţilor medicali, precum şi respectarea, de către aceştia, a obligaţiilor ce le au faţă de pacienţi şi de sănătatea publică.

Filiala Iaşi acţionează prin toate mijloacele legale pentru dezvoltarea profesiei de asistent medical şi pentru ridicarea permanentă a prestigiului acesteia.