.: 2011 :.

Anunț pentru asistenții medicali ieșeni care s-au înscris la examenul de grad principal 2011

Examenul de grad principal, sesiunea noiembrie 2011, va avea loc în data de 10.11.2011 pentru asistenții medicali generaliști și în 11.11.2011 pentru moașe și asistenți medicali de alte specialități, anunță Direcția de Sănătate Publică Iași.

Potrivit site-ului www.dspiasi.ro, locația stabilită pentru susținerea examenului este Amfiteatrul și Sala Biblioteca a Spitalului Clinic de Psihiatrie „Socola” Iași, șos. Bucium, nr. 36.

Candidații au acces în sălile de examen între orele 08.30 și 8.45 pe baza actului de identitate (B.I., C.I., Pașaport), aflat în termen de valabilitate.

Candidații care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor grilă și a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen.

Listele dosarelor admise/respinse la înscriere au fost afișate la sediul DSP Iași, Str. Vasile Conta, nr. 2-4, cât si pe site-ul www.dspiasi.ro astăzi, 04.11.2011.

Candidații au dreptul să conteste rezultatul analizei dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afișării listelor. Contestațiile se rezolvă de comisia centrală de examen în timp de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora, mai precizează DSP Iași.

MEDICINĂ GENERALĂ
BFT
MOAŞE
FARMACIE
IGIENĂ-SĂNĂTATE PUBLICĂ
LABORATOR
STOMATOLOGIE
RADIOLOGIE – IMAGISTICĂ MEDICALĂ

Modificări de ultimă oră în organizarea examenului de grad principal, sesiunea 2011

Ministerul Sănătății a anunțat joi, 27 octombrie, că la examenul de grad principal se pot înscrie și asistenți medicali de pediatrie. Aceștia se pot înscrie până pe 1 noiembrie 2011, ora 14.00, la Direcțiile județene de Sănătate Publică / a Municipiului București, iar pentru examen tematica va fi aceeași cu a asistenților medicali generaliști.

De asemenea, Ministerul Sănătății anunță, într-un comunicat, că vechimea necesară la examenul de grad principal trebuie să fie de 5 ani la 31 decembrie 2011.

Pentru vizualizare, descărcați documentele Ministerului Sănătății:

1. Comunicat privind Examenul de Grad Principal, sesiunea 2011
2. Anunt privind Examenul de Grad Principal, sesiunea 2011

Examenul de grad principal

Examenul de grad principal va avea loc în luna noiembrie.

Potrivit anunțului publicat astăzi, 7 octombrie 2011, de către Ministerul Sănătății, în săptămânalul „Viața Medicală”, asistenții medicali generaliști vor susține examenul pe 10 noiembrie 2011. Pentru moașe și asistenții medicali din alte specialități, examenul este programat pe 11 noiembrie.

Specialitățile la care se organizează examenul de grad principal sunt:
– asistent medical generalist;
– moașă/obstetrică–ginecologie;
– asistent medico-social;
– asistent igienist de cabinet stomatologic;
– asistent medical stomatologie;
– balneofizioterapie;
– farmacie;
– igienă – sănătate publică;
– laborator;
– nutriție – dietetică;
– radiologie – imagistică medicală.

înscrierile se fac la direcțiile de sănătate publică județene/a municipiului București în perioada 17-28 octombrie 2011.

La înscriere, candidatul va depune un dosar cu șină, care va conține următoarele acte:
– cerere de înscriere cu datele de contact;
– copia actului de identitate;
– copia diplomei de absolvire /licență sau echivalente a uneia dintre următoarele instituții de învățământ: școală postliceală sanitară, liceul sanitar, colegiul medical universitar, facultatea de asistență medicală/moașe;
– copia atestatului de echivalare, după caz;
– adeverință de vechime, din care să reiasă vechimea de 5 ani la data înscrierii la examen, în specialitatea în care a fost încadrat și a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat candidatul, sau după caz, copie legalizată și traducere legalizată după documente care atestă exercitarea legală a profesiei în alt stat;
– copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
– dovada plății sumei de participare la examen.

Taxa de participare este de 120 de lei și se va depune în contul IBAN nr. RO85TREZ7005003XXX000092, CUI 4266456 DTMB (Direcția de Trezorie a Municipiului București), beneficiar Ministerul Sănătății, str. Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București, cod 010024.
Pentru vizualizarea anuntului Ministerului Sănătății, clic aici!

Ministerul Sănătății a publicat, ieri, 20 septembrie, Normele de organizare și desfășurare a examenului de grad principal 2011. Documentul nu precizează data exactă de desfășurare a examenului, nici cuantumul taxei de participare, menționându-se doar că „Ministerul Sănătății publică anunțul de examen în săptămânalul „Viața Medicală” cu cel puțin 30 de zile înainte de data începerii examenului de grad principal”. Anunțul de examen cuprinde: a) specialitățile la care se organizează examen de grad principal, documentele necesare înscrierii; c) datele de desfășurare a examenului, pe specialități; d) locul și perioada de înscriere; e) cuantumul sumei de participare la examen și contul în care se depune aceasta”.
Vă rugăm să citiți cu atenție Normele de organizare și desfășurare a examenului de grad principal!

METODOLOGIE GRAD PRINCIPAL 2011

MEDICINĂ GENERALĂ
OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICO-SOCIAL
ASISTENT IGIENIST DE CABINET STOMATOLOGIC
ASISTENT MEDICAL DE STOMATOLOGIE
BFT
FARMACIE
IGIENĂ-SĂNĂTATE PUBLICĂ
LABORATOR
NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ
RADIOLOGIE – IMAGISTICĂ MEDICALĂ