.: 2004 :.

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiunea septembrie-octombrie 2004

Tematica şi bibliografia examenului de grad principal

MEDICINĂ GENERALĂ
PEDIATRIE
APARATURĂ MEDICALĂ
ASISTENT MEDICO-SOCIAL
BALNEOFIZIOTERAPIE ŞI RECUPERARE MEDICALĂ
FARMACIE
IGIENĂ-SĂNĂTATE PUBLICĂ
LABORATOR
NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ
OCROTIRE
OPTICĂ MEDICALĂ
RADIOLOGIE
TEHNICĂ DENTARĂ
OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE
STOMATOLOGIE
STATISTICĂ MEDICALĂ
Codul de etică şi deontologie profesională al asistentului medical şi moaşei din România
Legea nr. 307 din 28/06/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea si funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România

Examene şi concursuri organizate în 2004

Proiectul calendarului de examene şi concursuri organizate de Ministerul Sănătăţii în anul 2004 pentru asistenţi medicali şi alte categorii de personal sanitar cu pregătire postliceală sanitară, medie sanitară sau pregătire universitară de scurtă durată.

5–6 mai: concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical şef la serviciile de ambulanţă.

30 septembrie: examen de grad principal pentru asistenţii medicali generalişti.

1 octombrie: examen de grad principal pentru asistenţi medicali şi alte categorii de personal sanitar cu pregătire postliceală sanitară sau medie sanitară din celelalte specialităţi.

9–10 octombrie: examen de grad principal pentru asistenţi medicali specialitatea balneofizioterapie-masaj şi surori medicale/oficienţi medicali, deficienţi vizuali.